Antalet sjukskrivningar ökar och det är kvinnor som är mest drabbade. Oftast är det omorganisationer eller stress på jobbet i kombination med sömnsvårigheter och brist på stöd av nära och kära som gör att utbrändheten plötsligt är ett faktum.

Det märkliga är att samma fenomen inte finns i exempelvis Frankrike i samma utsträckning. I senaste numret av Tidningen Vi finns en artikel där det spekuleras i om detta beror på att svenskar tiger i det tysta och knyter näven i fickan när något inte är bra, medan fransmännen mer direkt talar om vad de är missnöjda med. En annan orsak till utbrändhet sägs kunna vara att vi uppfostrar våra barn till att kunna göra vad de vill, bara de anstränger sig. Tänkvärt, även om det inte finns några forskningsstudier som bevisar att det skulle vara så. Visst är det bra att stötta sina barn, men det är ju inte sant att det går att köra på hur hårt som helst hur länge som helst utan konsekvenser. Vi behöver också lära barnen att vila, återhämta sig och ligga i hängmattan med ett grässtrå i munnen och göra ingenting.

Jag tror inte att något av detta är anledningen till skillnaden mellan länderna. I Frankrike innebär att bilda familj att kvinnan i de allra flesta fall tvingas ge upp sitt jobb. Detta eftersom det inte finns någon barnomsorg att tala om. I Sverige har vi i stället en väl utbyggd barnomsorg och kvinnor har därför möjlighet att både bilda familj och fortsätta jobba efter föräldraledigheten. Problemet här är den dubbla arbetsbördan, det vill säga att det inte blir en nedvarvning när man kommer hem efter jobbet utan en ny uppvarvning med allt som ska fixas. Här är det fortfarande – trots att vårt land är ett av världens mest jämställda – kvinnorna som gör det mesta jobbet. Att dela mer lika på hemarbetet är en väg till färre sjukskrivningar och en bättre sömn.

En annan viktig faktor är möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation. Att få vara delaktig i hur schemat ska se ut eller när man kan vara ledig ger en bättre hälsa. Oavsett om du jobbar eller är ledig i sommar, glöm inte att då och då få tid att göra ingenting.  Det kan räcka med några minuter efter jobbet varje dag. Har du ingen hängmatta, gå ut i naturen. Känn gräset under fötterna och lyssna på vinden i träden, var här och nu.

Illustration: Magnus Bard