Förslaget till nya upphandlingsregler innebär bland annat att upphandlande myndigheter i vissa fall är skyldiga att kräva att entreprenörens anställda har lön, arbetstid och semester enligt kollektivavtal. Detta om det finns risk för social dumping. I andra fall är det frivilligt att ställa dessa krav.

De som upphandlar får också, med begränsning av kraven i utstationeringslagen Lex Laval, kräva att entreprenörens anställda har tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal.

De fackliga organisationerna välkomnar förslaget, men Kommunal vill att även tjänstepension och försäkringar ska kunna vara obligatoriska krav.  Arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv är kritiska. Lagrådet tycker att förslaget är krångligt, otydligt och svårt att leva upp till för dem som ska upphandla.

Ardalan Shekarabi säger att trots kritiken är förslaget i stort sett detsamma som tidigare, några förändringar har inte gjorts vad gäller de arbetsrättsliga villkoren.

Lagförslaget överlämnas nu till riksdagen för beslut i höst. Tanken är att de nya upphandlingsreglerna ska börja gälla från 1 januari 2017.