LO är positiv till arbetskraftsinvandring, men är kritisk till den avreglering för att få arbetstillstånd som infördes 2008 efter en överenskommelse mellan Alliansen och Miljöpartiet.

Kongressen anser att avregleringen har ökat fusk, missbruk utnyttjande av migrantarbetare.

Därför kräver LO-kongressen att dagens system för att bevilja arbetstillstånd ses över i grunden. Kongressen vill att det ställs hårdare krav på de företag som anlitar migrerad arbetskraft och att företagen ska bli skyldiga att ge utländska arbetare erbjudande om fortsatt anställning medan nuvarande anställning pågår.