Av landets 290 kommuner är det ett 20-tal som betalar ut den nya lönen före sommaren till alla anställda. Det är bland andra Emmaboda, Bengtsfors, Nybro, Munkedal, Klippan, Höör, Hörby, Örkelljunga, Vellinge, Trelleborg och Skurup.

Även i Järfälla, Sollefteå och Örnsköldsvik ska förhandlingarna vara klara. Men om det innebär att lönerna betalas ut före sommaren är oklart. I Örnsköldsvik blir det troligen efter sommaren.

 

LÄS OCKSÅ: Fel titel kan ge mindre löneförhöjning

 

Tre av Skånekommunerna har fått större löneökningar än det centrala avtalet ger. Men i de flesta kommuner och landsting/regioner dröjer det alltså till efter sommaren.

I april blev Kommunals nya centrala avtal klart med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Men det är en tolkningsfråga vilka som ska få del av satsningen som ger i genomsnitt 500 kronor extra räknat på heltid till undersköterskor.

Många kommuner anser att det är endast undersköterskor som arbetar inom äldreomsorg. Men flera av Kommunals lokala företrädare hävdar att alla ska ingå som har utbildning till undersköterska och som utför arbetsuppgifter som är typiska för undersköterskor. Där räknar Kommunal in bland andra personliga assistenter, vårdare, skötare/mentalskötare, hand­ledare på HVB-hem, habiliteringspersonal och boendestödjare.

För att få hjälp med tolkningen av avtalet har central konsultation begärts, det betyder att Kommunal och SKL centralt diskuterar tolkningen. Det gäller hittills bland annat Jönköping, Sotenäs och Kalmar Läns Landsting.

– Vi kommer ingenstans, jag vill ju följa det som står i avtalet för Kommunal, vi tycker att det tydligt står vilka som ska ingå i satsningen och kommunerna vill ju hålla nere det så gott det går, säger Petra Sundblad, Kommunal i Sotenäs.

Enligt Kommunal vill inte Kalmar Läns Landsting räkna in ambulanssjukvårdare, steriltekniker, skötare, barnskötare/sköterska, rehabassistenter och arbetsterapibiträden.

– Arbetsgivaren i Kalmar Läns Landsting tycker att det är enbart de som har titeln undersköterska som ska ingå, säger Kommunals Larita Wigander.

Men samtidigt har en personalpolitisk satsning med samma belopp utlovats till skötare och barnsköterskor/skötare.
Oenighet råder även i Blekinge Läns Landsting.

På några håll i landet betalar kommunerna ut nya löner i de förvaltningar där det inte finns några yrkesgrupper som kan omfattas av satsningen. Det betyder att till exempel barnskötare och kökspersonal får den nya lönen före sommaren.

I Emmaboda räknas även personliga assistenter och anställda på LSS-boenden med utbildning in i undersköterskesatsningen. I Bengtsfors habiliteringsassistenter och personliga assistenter
i LSS.

Fakta: Så mycket ger avtalet

Kommunals avtal med Sveriges kommuner och Landsting, SKL, ger 520 kronor i genomsnitt per heltids­anställd.

500 kronor extra i genomsnitt per heltidsanställd till den som har undersköterskeexamen och utför undersköterskeuppgifter eller likvärdiga arbetsuppgifter.

Arbetsgivaren kan välja ut 25 procent som har spetskompetens och ge dem ett större löneutrymme.