På Kommunals lista inför kongressen fanns också krav om att LO ska arbeta för delad föräldraförsäkring där föräldrarna tar ut lika många dagar, fria arbetskläder samt bättre pension.

– Allt detta fick vi stöd av kongressen för. Det känns mycket bra. För Kommunals medlemmar var denna kongress en stor framgång.

Tobias Baudin berömmer kongressen för den goda stämningen.

Ett tema bland ombuden var hur viktigt det är att LO-förbunden samarbetar och håller ihop.

Sammanhållningen sprack i den senaste avtalsrörelsen där förbunden inte kunde enas om gemensamma avtalskrav. Flera kongressombud betonade vikten av samordnade förhandlingar i framtiden.

Frågan är hur länge sammanhållningen från kongressen håller i sig.

I augusti ska förbunden diskutera förutsättningarna inför nästa års avtalsrörelse. (Kommunals avtal med SKL och Pacta räcker till april 2019.)

IF Metall reserverade sig vid kongressen mot beslutet att kräva att få bort allmän visstid i lagen. Förbundet försvarar LO:s tidigare linje att bara ändra i arbetsrätten genom kollektivavtal.

Nu stänger IF Metall dörren för att i avtalsrörelsen driva frågan om att få bort allmän visstid.

– Vi måste respektera kongressens beslut att allmän visstid ska bort ur lagen om anställningsskydd. Då kan vi inte driva det som ett avtalskrav, då bryter vi mot kongressens beslut, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Helt stängd verkar hans dörr dock inte vara.

– Nu får varje förbund gå hem och fundera på konsekvensen av kongressens beslut. Efter sommaren ska vi träffas för att börja diskutera förutsättningarna inför kommande avtalsrörelse, säger han.

Tobias Baudin hoppas att LO-förbunden kan enas om att också driva kravet att allmän visstid ska bort i avtalen.

– Jag ser ingen motsättning i att vi gör det och också driver kravet politiskt, säger han.