LO:s styrelse ville avvakta tills den pågående Föräldraförsäkringsutredningen presenterat sina förslag.

Kommunals kongress beslöt för ett par veckor sedan att kräva en individualiserad föräldraförsäkring. Och LO:s kongress körde över sin styrelse.

Ombuden gav sitt stöd till argumenten om att en föräldraförsäkring som delas lika mellan föräldrarna är en viktig del av en feministisk facklig politik.

I dag tar kvinnor ut merparten av föräldraledigheten vilket påverkar deras löneutveckling och möjligheter till trygga jobb på heltid.

Kongressen vill även se en lag om samtycke för sexuella relationer. I dag tvingas våldtäktsoffer försöka bevisa att de på ett tillräckligt tydligt sätt har visat för sina förövare att de inte ville ha sex med dem.

Kongressen vill ha en lag som ska bevisa motsatsen. Den som vill ha sex med en annan måste kunna bevisa att partnern ger sitt samtycke till detta.

Studier visar att LO-kvinnor i högre grad än andra utsätts för sexuella trakasserier från chefer och kollegor.