Valberedningens förslag till ny LO-ledning godkändes av kongressen.

Karl-Petter Thorwaldsson omvaldes som ordförande. Även avtalssekretaren Torbjörn Johansson blev omvald.

Två kvinnor är nya i LO:s ledning. Till förste vice ordförande valdes Hotell- och Restaurangfackets ordförande Therese Gouvelin.

Berit Müllerström, enhetschef på Kommunal utsågs till andre vice ordförande.

För drygt två veckor sedan stod hon i samma lokaler i Folkets Hus i Stockholm och var djupt besviken över att ha förlorat kampen om att bli ny ordförande i Kommunal.

– Nu är jag glad och lycklig. Jag känner en enorm stolthet över att nu vara LO:s andra vice ordförande.

Hon säger att hon tänker ta med sig erfarenheten av arbetet i Kommunal med medlemsrekrytering.

– Jag tror att det är viktigt att LO-förbunden tillsammans sätter denna fråga högst på dagordningen. Det är viktigt att vi har en hög organisationsgrad. För att lyckas måste vi ständigt tala om detta och sprida goda exempel från förbunden som har lyckats bra i rekryteringen av nya medlemmar, säger hon.