Lagrådet är fortsatt kritiskt till regeringens förslag till nya upphandlinsregler. Dessa regler går ut på att offentliga myndigheter tillåts och i vissa fall är skyldiga att ställa krav om villkor enligt kollektivavtal vid upphandling.

Enligt lagrådet är förslaget krångligt, motsägelsefullt och otydligt på flera punkter.

Liknande kritik förde lagrådet fram mot ett tidigare förslag om nya upphandlingsregler från regeringen. Lagrådet hänvisar på flera punkter till den kritiken i bedömningen av det nya förslaget.

Kritiken handlar om otydlighet när offentliga myndigheter får, bör eller måste ställa krav om villkor enligt kollektivavtal, vem som avgör hur dessa villkor ser ut samt vilka företag som dessa avtal kan riktas mot.

Lagrådet vill bland annat få klarhet i om regeringen tycker att kraven är tänkta att även riktas mot familjeföretag och enmansföretag som inte har kollektivavtal.

Ardalan Shekarabi säger att regeringen kommer att ta hänsyn till lagrådets kritik.

– Jag noterar att lagrådet inte avstyrker vårt förslag. Så vi tänker inom kort presentera ett färdigt lagförslag om nya upphandlingsregler som vi överlämnar till riksdagen.

Ardalan Shekarabi säger detta inte bara görs av hänsyn till dem som arbetar i upphandlad verksamhet.

– Vi är också skyldiga skattebetalarna detta. De ska veta att deras skattepengar inte används till social dumping, Det tar den här regeringen strid för, fortsätter han.