De 400 ombuden från Kommunal och de 13 andra LO-förbunden ska i sina beslut bland annat ta ställning till 308 motioner.

Flera av dem handlar om att minska otrygga jobb.

Kommunal vill tillsammans med Handels, Hotell-och Restaurangfacket, Seko och Fastighets att LO ska arbeta för att anställningsformen Allmän Visstidsanställning tas bor ur lagen om anställningsskydd.

Tobias Baudin valdes för två veckor sedan till Kommunals ordförande. Fram till dess var han förste vice ordförande i LO vars ledning inte stöder att arbetsrätten ändras genom att kräva lagändringar. LO-ledningen anser att sådana ändringar ska göras i kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare.

Nu kommer Tobias Baudin vid kongressen att utmana LO-ledningen, eftersom han inte tror att det är en tillräckligt framkomlig väg att bara försöka få bort allmän visstidsanställning ur avtalen.

Andra motioner från Kommunal och avdelningar i förbundet handlar bland annat om rätten till fria arbetskläder, strategier för en jämlik hälsa, en handlingsplan för att motverka Sverigedemokraternas stöd bland LO-medlemmar. Flera förbund vill tillsammans med Kommunal utreda LO:s framtida roll och ekonomi.

En ny LO-ledning ska också väljas. Berit Müllerström, som förlorade ordförandestriden mot Tobias Baudin i Kommunal, föreslås av valberedningen att bli ny andre vice ordförande i LO.

Valet av LO-ledning sker på lördag. Kongressen avslutas på måndag.