Kvinnor drabbas mest av långa sjukskrivningar och sjukskrivningarna ökar i de flesta yrkesgrupper. Mellan 2009 och 2014 ökade antalet sjukskrivna kvinnor med 75 procent. Motsvarande siffra för män är 42 procent. Även längden på sjukskrivningarna ökar.

– Att längden på sjukfallen har ökat kan förklaras med att andelen psykiska diagnoserna har ökat och generellt innebär de en längre sjukskrivningstid än övriga diagnoser, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring i ett pressmeddelande.

I åldern 36–45 år är psykiska diagnoser vanligast, och bland äldre dominerar muskuloskeletala diagnoser, alltså besvär i rörelseapparaten.

Städare och fönsterputsare löper störst risk att bli långvarigt sjukskrivna, med 43 fall per 1 000 sysselsatta. Undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter hade 34 fall per 1 000 sysselsatta år 2014. För samtliga yrkesgrupper är siffran 26 fall per 1 000 sysselsatta.

När det gäller allvarliga olycksfall har den tidigare ökningen avstannat, däremot ökar olycksfall som leder till mindre än 30 dagars sjukskrivning.