16 juni är den internationella dagen för hushållsanställda.

– Det började som något vi gjorde för att uppmärksamma hushållsarbetarnas arbetsvillkor, säger Marieke Koning på det internationella fackförbundet ITUC, International Trade Union Confederation.

Hon har arbetat med frågor som rör hushållsanställda i tio år och på den tiden sett gruppen växa.

– Det anställs fler hushållsarbetare i takt med att det blir fler människor som lönearbetar i världen och kan leva på sin lön.

I Sverige fanns det väldigt få hushållsanställda på 1960- och 70-talen. Under 00-talet har yrket kommit tillbaka till följd av politiska beslut. Finns det en liknande utveckling i andra länder?

– Ja, lite kan man säga att det varit så i Australien och Kanada där neddragningar i den sociala välfärden gjort att efterfrågan ökat.

 

LÄS OCKSÅ: E-bilaga – 3 reportage från Sydafrika

 

För tre år sedan uppskattades antalet hushållsarbetare till 53 miljoner i världen. I dag räknar man med 67 miljoner. Ökningen beror inte bara på att antalet anställda ökar.

– En del av de hushållsanställda som är migrantarbetare som har illegala anställningar. De syns inte i officiell statistik så det är svårt att veta hur många det verkligen är, vi hade indikationer på att våra beräkningar var för låga och de höjdes för något år sedan. Det är en förklaring till ökningen, säger Marieke Koning som är en av ITUCs experter på gruppen.

ITUC är medlem i ILO, en FN-organisation som består av fackförbund, arbetsgivarorganisationer och regeringar från de 187 medlemsländerna. De verkar för att få till regler för arbete över hela världen.

Att hushållsanställdas dag firas just 16 juni beror på att ILO antog konvention 189 16 juni 2011. Det är ett dokument om hushållsanställdas rättigheter på arbetsmarknaden. De länder som inför den ställer krav på att alla hushållsanställda i landet får rätt till bland annat semester, arbetslagstiftning, övertidsersättning och minimilön. System och lagar som de i många länder inte haft rätt till tidigare.

– Än så länge är det 22 länder som antagit den. Men många har valt att bara genomföra delar som att arbetslagstiftningen ska gälla för gruppen. Det är 48 länder som genomfört det under de fem år som gått sedan konventionen skapades. Den har haft verkan att många fler uppmärksammat den här gruppen, säger Marieke Koning.

Men det är inte bara ILO som arbetat för förändring. I många länder har de hushållsanställda själva organiserat sig och tryckt på sina länders regeringar för att de ska omfattas av sociala förmåner och arbetslagstiftning. Det gäller bland annat flera länder i Sydamerika, Arabvärlden och Afrika. Men fortfarande är det få hushållsanställda som är medlemmar i ett fackförbund. ILO räknar med att bara drygt 325 000 i hela världen.

– Det är en svår grupp att nå eftersom de ofta arbetar ensamma i enskilda hem. Det krävs ihärdigt arbete för att hitta dem och få dem att bli medlemmar. De som värvar knackar dörr eller samarbetar med exempelvis kyrkor som många hushållsanställda kommer till. Det ser olika ut i olika länder, men det krävs kreativitet för att lyckas, säger Marieke Koning.

ITUC släpper nu en guide på flera språk som ska vara ett stöd för att få fler att bli medlemmar.  Och målet är högt satt.

– Vi räknar med att det kommer att vara dubbelt så många medlemmar år 2020.