– Det är en extrem besvikelse, det hade jag inte förväntat mig, säger Monica Smidje.

Hon är skyddsombud i Malmö kommuns hemtjänst och överklagade Arbetsmiljöverkets beslut, om att det inte går att kräva att arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder, först till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten.

Kammarrätten gav skyddsombuden rätt och menade att Arbetsmiljöverket visst kan kräva att arbetsgivaren bekostar arbetskläder. Men Malmö kommun överklagade till högsta svenska instans som bedömde att det inte finns lagkrav att kräva arbetskläder av arbetsgivaren.

– Man har inte tagit hänsyn till Socialstyrelsens föreskrift som kommit till. Vi kommer driva detta hur långt som helst, säger Monica Smidje, som drivit arbetskläder i många år.

Malmö kommun har inte infört arbetskläder än, men det är på gång och då ska arbetsgivaren även stå för tvätt. Men Monica Smidje hade velat ha stöd i lagen för att kräva arbetskläder.

– Det känns inte bra att man inte får ett fullgott lagstöd, att det är upp till arbetsgivaren att avgöra om man ska bekosta arbetskläder. Man har tagit politiskt ställningstagande i vår stad om att införa arbetskläder, men om man inte har lagen med sig kan ju beslutet ändras om man får en annan politisk majoritet.

Socialstyrelsens nya föreskrift gör gällande att arbetskläder sedan årsskiftet ska användas i äldreomsorg och LSS. Den reglerar också hur kläderna ska tvättas och att de måste bytas varje dag. Monica Smidje tycker att det känns orimligt att man då skulle behöva bekosta kläderna själv och stå för tvätt.

– Om det står i riktlinjerna att kläderna ska bytas varje dag och tvättas i 60 grader, arbetsgivaren kan väl inte följa med hem till mig och se hur jag tvättar?

Monica Smidje tycker att arbetskläder är en jämställdhetsfråga och menar att det inte skulle förekomma i manligt kodade yrken att personalen måste köpa och tvätta sina egna arbetskläder.

– Det är bara för att vi är en kvinnodominerad grupp, det är absurt.