Vägglöss

Är de farliga?

Vägglöss bär inte på smittor. Däremot lever de på människoblod och betten kan klia mycket. 

Finns risk att få med dem hem från jobbet?

Risken är väldigt liten för den som jobbar dagtid. Jobbar man natt hos någon som har vägglöss finns risk att bli biten och även att få med lössen hem om man är oförsiktig.

Hur skyddar jag mig?

Ställ ingen väska i närheten av sängar. Om du ska sova över hos en vårdtagare och misstänker vägglöss, kolla sängen som du ska sova i. Små, svarta prickar kan vara avföring. Skaka av dina kläder innan du går hem. Sanering måste göras av ett saneringsföretag, köp inget spray då det kan förvärra problemet.

 

LÄS OCKSÅ: När krypen blir din kollega

 

Kackerlackor

Är de farliga?

De ger sig inte på människor men kan bära på virus och bakterier. Risken för smitta finns om man äter livsmedel som kackerlackorna varit på. 

Finns risk att få med dem hem från jobbet?

Risken är liten att djuren följer med på kläderna. En väska kan innebära en risk.

Hur skyddar jag mig?

Ta inte in någon väska eller utrustning i köket eller badrummet, där kackerlackor oftast håller till. Sanering måste göras av ett saneringsföretag, köp inget spray då det kan förvärra problemet.

 

Möss och råttor

 

Är de farliga?

De angriper inte människor, de flyr när de ser oss. Råttor kan dock sprida sjukdomar om de kommer i kontakt med livsmedel som vi äter, men risken är liten.

Finns risk att få med dem hem från jobbet?

Nej.

Hur skyddar jag mig?

Använd handskar om du ska städa där det finns spår av möss eller råttor. Är det riktigt illa är det bättre att ett specialiserat företag städar. Använd fällor och fundera på hur djuren kommit in för att vidta åtgärder. Saneringsföretag kan också behövas.

 

Huvudlöss

Är de farliga?

Nej, de sprider inte smittor. Däremot kan betten klia. Förekommer främst på förskolor.

Finns risk att få med dem hem från jobbet?

Ja, de sprids genom huvud-till-huvud-kontakt. 

Hur skyddar jag mig?

Undvik huvud-till-huvud-kontakt med barn om du vet att löss finns eller luskamma dig en gång i veckan. Om du hittar löss, behandla med medel från apoteket.

 

Skabb 

Är de farliga?

Är egentligen inte ett skadedjur utan en hudparasit. Det är inte farligt men kliar mycket och behandlingen är besvärlig. Det tar tid att upptäcka skabb och kan vara svårt att bli av med. 

Finns risk att bli smittad som personal?

Ja, det förekommer att både personal och deras familjer blir smittade. Risken är störst vid direktkontakt men krustös (norsk skabb) kan smitta även via föremål som den smittade tagit i.

Hur skyddar jag mig?

Använd handskar och skyddskläder om du vet att någon vårdtagare har skabb. Äldreboenden bör ha rutiner för skabbutbrott. Vid minsta misstanke, skicka vård­tagaren till en hudklinik.

 

Spindlar

Är inga skadedjur utan kan tvärtom vara bra då de fångar insekter som kan vara farligare. Däremot känner många obehag för dem.

Bilder: Colourbox