Sjuknärvaron är särskilt hög bland kvinnor i åldrarna 30 till 49 år enligt Arbetsmiljöverkets rapport. I den gruppen arbetar nästan åtta av tio trots att de är så sjuka att de egentligen borde stannat hemma. Förskolepersonal som ofta smittas av sjuka barn utmärker sig i den här gruppen men också anställda inom vård- och omsorgssektorn.

Möjliga orsaker till att kvinnor inom just vård, skola och omsorg oftare än andra yrkesgrupper väljer att arbeta trots sjukdom är att de är svåra att ersätta och att frånvaron drabbar barn och sjuka. Den främsta orsaken till kvinnors sjuknärvaro är att de inte vill belasta sina kollegor som kan få jobba dubbelt om de är borta från jobbet. Cirka en av fyra uppger också att de inte har råd att vara sjuka. Detta skäl är vanligare för kvinnor än för män.

Varannan svensk uppger också att de har för mycket att göra på jobbet. Det är fler kvinnor än män och även här utmärker sig förskolepersonal och anställda inom vård- och omsorgssektorn. För var tredje anställd innebär den höga arbetsbelastningen att man exempelvis jobbar istället för att ta lunchrast och att man arbetar över minst en gång i veckan.

20 procent av kvinnorna mellan 16 och 29 år uppger också att de utsatts för sexuella trakasserier från andra personer än chefer och arbetskamrater. Även här sticker vård- och omsorgsbranscherna ut i statistiken.

Arbetsmiljöverkets undersökning är gjord av Statistiska centralbyrån, som vartannat år sedan 1989 undersökt svenskt arbetsliv genom frågor till anställda. Denna gång till 9 000 personer i åldrarna 16-74 år.