– Oj, det var riktigt bra. Så lång tid har jag inte hört att något avtal har, säger Monica Petersson på Pensionsmyndigheten. 

De flesta kollektivavtalade tjänstepensioner har någon form av skydd för tjänstepensionen under föräldraledigheten. Oftast gäller det bara det första året. Men många småbarnsföräldrar, framför allt kvinnor, går ner i tid när de återvänder till arbetet. Deltiden fortsätter inte sällan i flera år och det gröper hål i den framtida pensionen.

För anställda i kommuner, landsting och Svenska kyrkan är tjänstepensionen skyddad ända tills barnet fyller åtta år. Alltså lika länge som du kan ta ut föräldrapenning. Skyddet gäller om du går ner till deltid till maximalt 75 procent. Det är inget du behöver anmäla, tjänstepensionen fortsätter bara att betalas in. Däremot minskar din allmänna pension om du arbetar deltid.

Kravet är att du har en heltid eller en tjänst som är högre än 75 procent i botten för att avtalet ska kompensera pensionen för den del du går ner i tid. 

– Det gör det extra viktigt att se till att få en heltid i grunden, säger Anne-Maria Carlsgård, ombudsman på Kommunal.

KA bad Pensionsmyndigheten räkna på vad det innebär för en kommunalare som tjänar 22 000 kronor i månaden och efter föräldraledigheten går ner från heltid till 75 procent i sju år.

I exemplet här nedan kan du se att avtalet innebär 200 kronor mer i tjänstepension per månad när du blir pensionär. Den allmänna pensionen minskar dock med 400 kronor till följd av åren med deltid. Summorna är före skatt. Sammanlagt blir skillnaden alltså inte så stor trots att du arbetar deltid. Det beror på att lönen är låg.

– Om man har lägre lön påverkas inte den allmänna pensionen lika mycket, eftersom man får en del i form av garantipension, alltså det skydd som finns för personer som haft låg lön eller ingen lön alls under sitt liv. Däremot förlorar de ju i lön under tiden de arbetar deltid. Och den lönen skulle man ju ha kunnat spara till pensionen, säger Monica Petersson.

För kommunalare som jobbar i privata vårdbolag skyddas tjänstepensionen bara under den tid föräldern tar ut föräldrapenning. Det omfattande skyddet i de kommun- och landstingsanställdas tjänstepensionsavtal har funnits länge och Kommunal skulle gärna se att arbetsgivarna inom andra branscher ville gå med på en liknande uppgör­else. 

– Men jag skulle tro att det här är svårt att få igenom i fler avtal för det är väldigt bra, säger Anne-Maria Carlsgård. 

 

Räkneexempel: Tjänar 200 kronor

Barnskötaren Maria Eriksson tjänar 22 000 kronor i månaden och jobbar heltid. Hon får barn när hon är 25 och efter föräldraledighet­en går hon ner i tid till 75 procent. Hon jobbar deltid i sju år tills barnet är åtta år.

Så här blir Marias pension …

… om hon jobbar i kommun, landsting eller Svenska kyrkan:
Allmän pension:        8 710 kr/mån*
Tjänstepension:        3 760 kr/mån
Total pension:      12 470 kr/mån
* minskar med 400 kronor per månad

… om hon har ett tjänstepensionsavtal utan deltidsskydd:
Allmän pension:         8 710 kr/mån*
Tjänstepension:         3 560 kr/mån **
Total pension:     12 270 kr/mån
* minskar med 400 kronor per månad
** minskar med 200 kronor per månad

Fotnot: Maria är född 1990. Hon går i pension vid 65 års ålder. Summorna är i 2016 års lönenivåer. Anledningen till att skillnaden inte blir så stor beror dels på att Maria tjänar så lite att hon får garantipension, dels på att minskningen i arbetstid är inte så omfattande. Att minska arbetstiden med 25 procent under 7 år motsvarar 1,75 arbetsår eller drygt 4,2 procent i minskad arbetstid.

Det gäller för anställda i kommun, landsting eller svenska kyrkan

När du är helt föräldraledig fortsätter du att tjäna in full tjänstepension i högst 18 månader, även om du inte  tar ut någon föräldrapenning.

Är du helt föräldraledig längre än 18 månader krävs det att du tar ut föräldrapenning på heltid för att få fortsatt full tjänstepension.
När du börjar arbeta igen och går ner i tid för att vara med barnen skyddas  din tjänstepension ända upp till barnet är åtta år.
Du kan gå ner i tid till som mest 75 procent och ändå få tjänstepension som motsvarar din ordinarie lön, även om du inte tar ut föräldrapenning.

Det gäller för anställda i privata vårdföretag

För dig som är född 1979 eller senare (ITP1) fortsätter du att tjäna in full tjänstepension i högst 13 månader när du är helt föräldraledig, men du måste ta ut hel föräldrapenning.
När du börjar jobba igen kan du går ner i tid till max 75 procent för att vara med barnen och få fortsatt inbetalning till din tjänstepension, men du har bara skyddet i totalt 13 månader, inklusive när du var helt föräldraledig. Även här förutsätter det att du tar ut föräldrapenning.
För dig som är född 1978 eller tidigare (ITP2) ser pensionssystemet lite annorlunda ut, men du tjänar in tjänstepension för den tid du tar ut föräldrapenning. Är du privatanställd har du alltså inte ett lika långt skydd, eftersom föräldrapennings-dagarna är begränsade.