I hemtjänst och på omsorgsboenden har undersköterskor fått sköta medicinhanteringen länge men inom akutsjukvården har inte sjuksköterskorna fått delegera sådana arbetsuppgifter. Det kan ändras nu.

Enligt ett förslag från Socialstyrelsen borde undersköterskorna få iordningsställa och administrera läkemedel även på sjukhus. Enligt förslaget skulle det innebära en avlastning för sjuksköterskorna samtidigt som undersköterskorna får ökad kompetens. Efter en två timmars webbutbildning skulle undersköterskorna få hantera läkemedel inom akutsjukvården enligt förslaget.

De nya föreskrifterna har tagits fram i samarbete med företrädare för olika yrkesgrupper inom olika delar av hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens förslag har skickats på remissrunda, bland annat till Kommunal, och synpunkterna ska vara inne i september. De nya föreskrifterna föreslås börja gälla den 31 mars 2017.