Syftet med 80-90-100 är att personalen ska orka jobba fram till pensionen och kanske längre. Hittills är det främst skolpersonal som fått vara med, 83 anställda i skolan och 20 i vård och omsorg har varit med i projektet.

– Det började som ett projekt på skolan och då slogs vi för att alla skulle få möjlighet, sedan är det inte så att alla får möjlighet. I skolan är det nog mest lärare som varit med, de har kunskap som man velat behålla och det finns en brist. Den bilden ser man inte på samma vis i äldreomsorgen, säger Martin Sjösten, ordförande för Kommunal i Helsingborg.

De som vill vara med har fått ansöka och sedan avgör arbetsgivaren vilka som får vara med. Martin Sjösten säger också att alla kommunalare inte vill vara med eftersom de förlorar för mycket ekonomiskt på det, exempelvis de som jobbar natt.

I höst ska kommunen ta beslut om huruvida alla av kommunens äldre anställda ska ges möjlighet att jobba enligt 80-90-100. Kommunal ser positivt på det så länge de får vara med och påverka, men Martin Sjösten vill se en utvärdering av projektet innan det eventuellt utökas. Han är positiv till att personalen får mer återhämtning och att deras kunskap tas tillvara.

– Inom LSS har de äldre kunnat fungera som mentorer åt yngre anställda så att de lättare kommer in i arbetslivet, det är rätt klokt tänkt.

Till Kommunals kongress kom en motion från en medlem som vill att Kommunal jobbar för att äldre ska få jobba enligt modellen 80-90-100. Men kongressen röstade i enlighet med förbundsstyrelsens linje och gav avslag på motionen.

Anne-Maria Carlsgård, ombudsman på Kommunals förbundskontor, säger:

– Anledningen till att det är avslag är Kommunals kamp för rätten till heltid, om vi samtidigt jobbar för att få till arbetstidsförkortning blir det första förslaget luddigt. Men ett nej härifrån är inget som hindrar att vi finns med och diskuterar frågan när den dyker upp. Vi är med och förhandlar så det blir så bra som möjligt för medlemmarna.