Vad tycker du om robotgräsklipparen?

– Vi har den inte i bruk nu utan den ska provas på allvar på Parkens dag den 18 juni i stadsparken i Lund och utvärderas. Vi får se vad testerna ger, men det är tänkt att den ska avlasta arbetskraft och miljö. Den kan ta ganska stora ytor och gå på slänter som annars är svåra för personalen att klippa. Jag tror att den kommer att underlätta för oss.

Varför satsar kommunen på det här?

– Vi har även satsat på andra miljövänliga batteridrivna maskiner. Jag kör en annan handdriven gräsklippare, just den är vi också först i Skandinavien med. Den är jättebra, den har inga avgaser så min arbetsmiljö blir bättre och omgivningens miljö blir bättre. Det blir inget buller, inga avgaser och inga vibrationer. Vi har också handblås och trimmer som drivs på batteri. Man satsar väldigt mycket både på arbetsmiljön och på miljön. Det är bra framtidstänk för oss.

Finns det risk att jobb för er parkarbetare försvinner med roboten?

– Det tror jag inte för den måste ändå tas om hand, den ska skötas, placeras ut, programmeras och hämtas in. Tanken är att när den jobbar och gör sitt klippjobb så kan jag göra annat på plats samtidigt, det blir effektivare. Så det är inte det att den klipper och man får gå hem. Vi har tagit in många säsongsarbetare i år också så det kommer inte att vara skillnad.