Den 3 juni avslutades Kommunals kongress. Ombud­en tog beslut i frågor som är avgörande för vad förbundet ska göra under de närmsta åren.

Kongressen valde också ny ordförande efter att den tidigare ordför­anden Annelie Nordström valt att inte ställa upp för omval efter Aftonbladets avslöjanden.

En kongress är ett förbunds viktigaste demokratiska instans och de beslut som tas där är avgörande för riktningen för förbundet. Alla medlemmar har haft möjlighet att skriva motioner i frågor som är viktiga för dem.

Till denna kongress har antalet motioner varit betydligt fler än tidigare, trots att datumet för att lämna in motionerna var satt innan skandalerna runt förbundet briserade. Att intresset om att tycka till i frågor som att ta bort karensdagen man fått vid sjukdom på jobbet, arbetstidsförkortning och arbetsmiljö har varit så stort är ett bra betyg till Kommunals interna arbete i organisationen. Precis som under avtalsrörelsen har förbundet arbetat aktivt med att lyssna av vad som har varit viktigt för medlemmarna, en väg som har visat sig vara den rätta när det gäller att få ett ökat medlems­engagemang.

Men förbundet slår sig inte till ro utan har i en rapport som lades fram vid kongressen, satt målet att fördubbla antalet arbetsplatsombud och skyddsombud till 2019. I rapporten fastslås också att det är viktigt att få fler unga och personer med utländsk bakgrund att engagera sig.

När Kommunal tidigare i vår slöt ett avtal som innebar ett genombrott för värdediskrimineringsfrågorna, slog förbundet in på en ny viktig väg. Även om detta är det första större steget i en lång rad åtgärder som måste fortsätta att vidtas för att traditionellt kvinnliga yrken inom vård och omsorg ska värderas lika högt som de mer manligt dominerade yrkena inom industrin, går det inte att blunda för att det är ett viktigt steg som har tagits. Nu är det viktigt att förbundets nya ordförande Tobias Baudin tillsammans med ledningen får möjlighet att arbeta vidare med att fortsätta att minska gapet mellan kvinnors och mäns löner.