Du är det yngsta ombudet på Kommunals kongress, vilka frågor är viktigast?

– Jag har varit med i gruppen som har drivit att Kommunal behöver ha en ungdomskommitté och den motionen gick igenom. En annan viktig fråga för mig är arbetstidsförkortning.

Varför behövs en ungdomskommitté?

– För att unga måste kunna driva sin verksamhet själva för att få upp sina frågor i förbundet, annars får inte unga några positioner i facket och de får inte erfarenhet.

Vad mer kan Kommunal göra för unga medlemmar?

– Man kan ha nya kanaler för att kontakta unga, man kan anordna ungdomsforum och föreläsningar. Och vad Kommunal kan göra är att lyssna på unga. Sedan när de har lyssnat ska de bara säga: kör!