De gick i stället på förbundsstyrelsens avslagsförslag. I det framhölls att man ska kunna lämna arbetslivet utan förslitningsskador, men att det ska uppnås genom bättre arbetsmiljö – inte sänkt pensionsålder.

Förbundsstyrelsen hävdade att sänkt pensionsålder skulle innebära lägre pension. Skälet är att vi lever allt längre och därför måste arbeta längre för att tjäna in pensionen. Därför är heltid som norm, bättre arbetsmiljö, jämställdhet och högre löner viktigare.