Det innebär att avgiften kan öka med 2-12 kronor beroende på vilken avgiftsklass man tillhör.

Utöver det kan också a-kasseavgiften komma att höjas men det beslutar a-kassans stämma om senare i juni.

När frågan debatterades här om dagen var det flera ombud som yrkade på att avgiftshöjningen skulle stoppas, något som enligt Kommunals ekonomichef Niklas Rengen skulle innebära ett intäktstapp på ungefär 14 miljoner kronor.

– I det här läget skulle det vara ytterst olämpligt med en höjning av medlemsavgiften, sade exempelvis Christine Marttila, ombud från avdelning Väst, i debatten i tisdags (den 31 maj).

Men kongressen godkände alltså budgetprognosen med stor majoritet på fredagen. Definitivt beslut tas av den nya förbundsstyrelsen.