Flera talare var uppe och pratade engagerat för en motion om att Kommunal ska utveckla en medlemsapp till smartphones och surfplattor. Där ska man snabbt få svar på frågor och kunna hitta relevant information, enligt motionen. De som ville bifalla motionen tryckte på att människor använder sig allt mer av smartphones och att det är viktigt att finnas där.

– Att man finns där som en logga på telefonen eller plattan är ett väl beprövat reklamtrick, att man blir påverkad hela tiden av att se det, sade Tina Christensen, Skåne.

 

LÄS OCKSÅ: KA liverapporterar från kongressen

 

Det gav jubel och applåder från ombuden. Men förbundsstyrelsen höll fast vid sin linje, och menade bland annat att det skulle kosta väldigt mycket och att Kommunals hemsida uppfyller många av de krav som finns för att man ska kunna använda den i sin telefon.

– En allmän app riskerar att bli ytterligare en kanal som vi ska fylla med innehåll, sade Johan Östrand, förbundsstyrelsens föredragande.

Däremot yrkade förbundsstyrelsen bifall till ett tilläggsyrkande från Tina Christensen om att förbundsstyrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda behovet av en app.

Det fanns även flera ombud som tyckte att det var förhastat att fatta beslut om att utveckla en app, utan att det var bättre att utreda fråga först. Och även de ombud som ville att motionen skulle bifallas  ändrade sig under debattens gång och tyckte att det var en bra idé att börja med att utreda frågan. Så blev det också – förbundsstyrelsen får i uppdrag av kongressen att utreda behovet av en app.