En Krav-certifiering innebär att man förbinder sig att inte förgifta naturen, inte bidra till växthuseffekten eller låta djur fara illa. En certifierad arbetsgivare ska också ta socialt ansvar, men krav på kollektivavtal ställs inte.

I dag är majoriteten av medlemmarna i Krav arbetsgivare. Samtidigt ställs ofta krav på den här certifieringen vid upphandlingar. Därför anser motionären att Kommunal som medlem skulle bidra till att Krav-certifieringen innebar ett ökat socialt ansvarstagande. Förbundsstyrelsen var redo att gå på den linjen.

Men under kongressen hade flera ombud lyft att detta inte var rätt tidpunkt.

Sofia Vittecoq Berglund, förbundsstyrelsens föredragande:

– Det är tydligt att Kommunal inte är tillräckligt närvarande i branschen som helhet för att ta tillvara medlemmarnas intressen. Därför prioriterar inte förbundsstyrelsen ett medlemskap i Krav.