Genom Kommunalkortet erbjuds medlemmarna krediter. Det är ett ramavtal som 12 LO-förbund tecknat med företaget Entercard, som också gör reklam för kortet där Entercards och Kommunals logga förekommer tillsammans. Till kongressen fanns en motion om att Kommunal inte bör erbjuda kreditkort, som många ombud ställde sig bakom. De menade att Kommunal inte ska erbjuda sådant som riskerar att locka in medlemmarna i en skuldfälla. De tycker heller inte att det sänder rätt signaler när Kommunals logga förekommer i Entercards reklam. 

 

LÄS OCKSÅ: KA liverapporterar från kongressen

 

Ombudet Siri Reinhag, Stockholm, berättade att hon skaffade kortet när hon som timanställd fått för lite jobb en månad.

– Sedan dess har det kortet legat och brunnit i min plånbok. Det är mycket saker som jag behöver och att ha mycket saker som man behöver som timmis är inte särskilt framgångsrikt. Jag vill inte se mitt eller någon annan kort klippas i Lyxfällan, sade Siri Reinhag. 

Förbundsstyrelsen argumenterade för att det redan finns många kreditkort och att det är bättre att erbjuda ett kreditkort som är bättre än de andra på marknaden. Det fanns det även ombud som höll med om.
– I en ond värld så känner jag ändå att vi kanske måste erbjuda våra medlemmar det bästa alternativet, sade Johan Berndtsson, Väst.

Kongressen gick på förbundsstyrelsens förslag, vilket betyder att Kommunalkortet blir kvar. Några ombud reserverade sig genast mot beslutet.