Så sent som i november 2015 uppgav nära var fjärde LO-medlem att SD var det parti som stod dem närmast. Det var en rekordsiffra. I den mätning som SCB gjort under maj månad och som presenteras i dag ligger siffran på 20,1 procentenheter.

– Man kan se ett litet trendbrott hos SD som gått fram kraftigt i flera mätningar i rad nu och det ligger i linje med  stödet för SD generellt, säger Johan Eklund på SCB.

Det är bland männen Sverigedemokraterna främst har tappat stöd, från 31,5 procent i november till dagens 24,3. Kvinnornas sympatier ligger still på drygt 14 procent, en siffra som dock inte är statistiskt säkerställd. Det är heller inte Socialdemokraternas uppgång från 41,6 till 44,9 procent.

– Det kan mycket väl vara en ökning för S men vi kan inte med säkerhet säga att förändringen stämmer, att det inte är slumpen som gjort det, säger Johan Eklund.

Lägst stöd bland LO-medlemmarna får Liberalerna, som tidigare hette Folkpartiet, med 2 procent. Sympatierna för Miljöpartiet minskar rejält från novembermätningens 4,5 procent till 2,7 procent.

– Så låga siffror kan vi inte se om vi tittar tillbaka till 2006, säger Johan Eklund.

Moderaternas uppgång från 12,7 procent till 14,3 är inte statistiskt säkerställd. Även Vänsterpartiet går framåt, men även där är felmarginalen för hög för att säga något säkert om resultatet stämmer.

Frågan som SCB ställde var: ”Ä̈r det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?

 

 

Enbart siffrorna för Liberalerna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är statitsiskt säkerställda i gruppen LO-medlemmar. Enbart siffrorna för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och övriga partier är statistiskt säkerställda i gruppen samtliga väljare.