För tio år sedan beslutade Kommunal att 30 timmars vecka ska vara en vision. På kort sikt har heltid som norm prioriterats. Till Kommunals kongress kom cirka 70 motioner om kortare arbetstid. Nio ombud gick upp i talarstolen på kongressens tredje dag. De flesta vill ha kortare arbetstid. Argumenten var flera. Många anser att kortare arbetstid också skulle innebära mindre stress och färre sjukskrivningar.

 

LÄS OCKSÅ: KA liverapporterar från kongressen

 

Kjell Berg, Mellersta Norrland, framhöll också att det går bra för Sverige och hänvisade till BNP, kommande BNP-ökning och kommunernas förmögenhet.

– Vi har råd att göra kloka investeringar, 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön är en klok investering, sa Kjell Berg.

Ann-Christine Steneryd, Bergslagen, såg 6-timmars dag och 30-timmars vecka som lösningen på heltid som norm.

– Då blir det lätt att uppnå heltidsmåttet, då kommer vi ifrån delade turer, sa hon.

Laura Sumanen, Västra Svealand, påminde om att medlemmarna vill ha 30-timmars arbetsvecka eller 6-timmars arbetsdag.

Men andra talare påminde om att arbetsbelastningen redan är hög, att man inte hinner ta paus eller gå på toaletten. Och varnade för att arbetsmiljön blir ännu mer ansträngd med ett kortare arbetstidsmått.

Till slut beslöt kongressen att gå på förbundsstyrelsens linje. Det innebär att Kommunal fortsatt ska ta ett helhetsperspektiv på arbetstidens längd och förläggning, arbetsmiljö, lön och anställningsform. De projekt med kortare arbetstid som pågår i bland annat Göteborg och Umeå väntas bidra med mer kunskap. Utifrån detta ska Kommunal ta fram en rapport om de långsiktiga effekterna av arbetstidsförkortning, rapporten ska bidra till kommande beslut om Kommunals arbetstidspolitiska mål.