Som väntat var det frågan om föräldraledighet som väckte debatt när kongressen skulle ta beslut om förbundets jämställdhetspolitiska program. I rapporten står att förbundet vill att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan vårdnadshavarna. Sent igår kväll talade ombud både för och emot frågan i talarstolen. 

Lovisa Lowe Anderzon, avdelning Stockholm, sa att hon hela sitt yrkesliv varit sedd som en risk på arbetsplatsen för att hon kan bli gravid.

– Det är så otroligt tydligt hur mycket vissa av oss måste försaka bara för att vi fötts med livmoder. Det känns som att det är dags att tag i det här nu, sa Lovisa Lowe Anderzon.

 

LÄS OCKSÅ: KA liverapporterar från kongressen

 

Erika Bartholdsson, avdelning Vänerväst, var en av dem som talade emot en tvådelad föräldraförsäkring. Hon frågade vad man gör om den ena föräldern blir sjuk, eller arbetslös, och det inte är möjligt att överlåta dagarna.

– Att inte ha möjligheten att ge sina dagar till den andra föräldern vid särskilda skäl tycker jag skulle vara mycket märkligt.

Nu på torsdagsmorgonen gick kongressen till beslut utan någon fortsatt debatt och meningen om föräldraförsäkring fick vara kvar i det jämställdhetspolitiska programmet, som godkändes i sin helhet.

Ett tillägg godkändes också av kongressen. Det var att Kommunal ska verka för att även fritidsverksamhet, inte bara barnomsorg, ska finnas dygnet runt.

Följande frågor ingick också i förslaget och ska alltså nu drivas av Kommunal:

 Föräldraförsäkringen delas lika utan möjlighet att överlåta dagar.

 Heltid utan delade turer blir norm.

 30 timmars arbetsvecka för alla på längre sikt, men på kort sikt fokusera på heltid som norm.

 Att en viss del av löneutrymmet på hela arbetsmarknaden bör avsättas i en särskild pott som parterna förfogar över och kan fördela till kvinnodominerade grupper.

 Att Kommunal driver högre löneanspråk för en stor kvinnodominerad grupp i taget.

 Att regeringen ska se över Medlingsinstitutets uppdrag så att industrins ”märke” blir förenlig med insatser på att bryta lönediskriminering.

 Bättre förebyggande arbetsmiljöarbete.

 Avskaffa karensdagen i sjukförsäkringen. Så länge den finns kvar, ersätta den med karensavdrag.

 Ökad bemanning i välfärden.

 Att kommunerna blir skyldiga att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

 Att minst 20 procent i alla Kommunals beslutande organ ska bestå av det underrepresenterade könet, minst 20 procent ska vara under 35 år och lika stor andel ska ha utländsk bakgrund.