Det fanns två motioner som ville att fackliga företrädare utbildas i HBTQ-frågor, antingen genom att det läggs in i en existerande utbildning eller tas fram en separat. Förbundsstyrelsen hade skrivit i sitt svar på motionerna att det gemensamma utbildningsmaterialet håller på att uppdateras och att ombudsmän och administrativ personal utbildas. Det tyckte flera ombud var otillräckligt. Micke Lingåker, Stockholm, berättade om när han var ny i Kommunal och blivit diskriminerad av sin chef och blev tillsagd av sin sektionsföreträdare att välja sina strider.

– Det tror inte jag hade hänt om den personen hade fått utbildning i HBTQ-frågor, sade Micke Lingåker.

Han påpekade också att avdelning Stockholm redan har en HBTQ-utbildning, och att det därför skulle vara lätt att ta fram en utbildning eftersom det redan finns material.

Maria Klerehag, Stockholm, berättade att hon gått Stockholmsavdelningens HBTQ-utbildning. 

– Att få mer kunskap i ämnet har gjort mig till en bättre företrädare, sade Maria Klerehag och fick applåder och jubel.  

Då gick förbundsstyrelsens föredragande Renée Jeryd upp och argumenterade först emot att en HBTQ-utbildning  inrättas, genom att säga att Kommunal tagit fram utbildningsmaterial tillsammans med RFSL, att det finns tvärfackliga utbildningar inom HBTQ-frågor och att det är avdelningarna som ansvarar för utbildningar. Men förbundsstyrelsen bestämde sig trots det för att vika ner sig och bifalla motionerna. 

– Förbundsstyrelsen hör kongressens mening, sade Renée Jeryd.