Syftet med kommittéen är att stötta unga som engagerar sig fackligt, det föreslogs i en motion. Ett ombud påminde också om att flera andra LO-förbund har ungdomskommittéer.

– Vi är ett demokratiskt förbund, därför är det självklart att formalisera och demokratisera ungdomsrepresentationen, sa Sandra Danielsson, Sydost.

 

LÄS OCKSÅ: KA liverapporterar från kongressen

 

Hon hänvisade till att LO i en utredning visat på att de förbund där ungdomar har mest inflytande i förbundsstyrelserna har formella strukturer som ungdomskommittéer.

Flera ombud lyfte vikten av att tydliggöra hur ungdomar kan engagera sig. Det ledde till att förbundsstyrelsens förslag att avslå motionen röstades ner. I stället bifölls motionen om att en central ungdomskommitté ska inrättas och att en ledamot ska vara adjungerad i förbundsstyrelsen. Ett resultat som möttes med stora applåder.