Kommunalarbetaren har tidigare berättat om hur vårdföretaget Frösunda gör en omorganisation inom personlig assistans i Falkenberg. Företaget valde att säga upp samtliga personliga assistenter med tillsvidareanställningar för att istället erbjuda dem samma jobb som visstidsanställda. I dag blir omorganisationen, som innebär kraftigt försämrade villkor för de anställda, verklighet.

Assistenterna får exempelvis inte längre räkna med nattjour i tjänstgöringsgraden. Det innebär att en anställd som tidigare varit anställd på heltid nu arbetar på 75 procent. Antalet arbetade timmar är däremot oförändrat.

– Tills Frösunda hittar ersättare uppmuntras vi att täcka upp för de medarbetare som vägrat skriva på det nya avtalet och som slutar jobba snart. Arbetsgivaren menar att vi då kan få upp sysselsättningsgraden igen. Exakt hur det ska gå till när vi redan jobbar heltid i timmar räknat får vi inget svar på, säger en av de anställda på Frösunda assistans i Falkenberg som valt att vara anonym i tidningen.

Alla får en sänkt sysselsättningsgrad i och med omorganisationen. För en del assistenter innebär det en halvering av sysselsättningsgraden – från heltid till halvtid. De som tackat nej till omplaceringserbjudandet – som i praktiken innebär lönesänkningar på flera tusen kronor i månaden – blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Som det ser ut nu har minst hälften vägrat skriva på de nya villkoren. Resterande skriver på under protest.

– Jag tror inte att Frösunda räknat med att assistenterna inte skulle ställa upp på detta. Vi har alltid haft en hög organiseringsgrad i Falkenberg och här finns också ett stort behov av personliga assistenter hos andra arbetsgivare. Därför vågar många sätta hårt mot hårt och också lämna sin anställning, säger Maria Jörmalm Andersson ordförande för Kommunal sektion Falkenberg.

Oron för brukarna lämnar de däremot inte bara för att de börjar på ett nytt jobb. Flera av de anställda har arbetat med samma brukare under många år och betraktar dem numera som en närstående, berättar hon.  

– Hur Frösunda ska lösa den dagliga verksamheten när de snart står utan personal är oklart. Många av de assistansberättigade har haft samma assistent i tio ibland tjugo år – det går helt enkelt inte att ersätta, säger Maria Jörmalm Andersson.

Salla Koistinen, regionchef för affärsområde assistans på Frösunda, tycker att det är tråkigt att så många valt att inte skriva på det nya avtalet men uppger också att rekryteringen av nya är i full gång och under kontroll.

– Vi är medvetna om att de förändringar vi nu genomför är jobbiga för våra medarbetare. Vi gör den här omorganisationen av två anledningar, dels av ekonomiska skäl då kostnaderna för verksamheten helt enkelt var högre än ersättningen, dels för att vi är måna om att alla medarbetare ska ha samma villkor, säger hon.