(Av tekniska orsaker saknas tyvärr bilder, tweets och de flesta länkar i den arkiverade versionen av vår direktrapportering. Vi beklagar detta. Alla artiklar från kongressen 2016 finns här.)

 01/06/2016 23:46 Simon Rothelius
Sammanfattning av kongressens andra dag:
– Tobias Baudin valdes till ny ordförande – vann dramatisk omröstning mot Berit Müllerström.
– Per Holmström, Lenita Granlund och nykomlingen Lisa Bengtsson valdes också in i nya förbundsledningen. Varken Tobias Baudin eller Lisa Bengtsson var föreslagna av valberedningen.
– Den heta frågan om individualiserad föräldraförsäkring diskuterades. Beslut fattas imorgon, torsdag.
– Kongressen ställde sig bakom nya reseregler, bland annat om att ekonomiklass ska gälla.
– Kommunal ska kampanja för att få in fler kommunalare i politiken, beslutade kongressens mot förbundsstyrelsen vilja.
– Ett antal unga ombud fick igenom sitt förslag om att Kommunal ska inrätta en central ungdomskommitté.
– Förbundskassörsrollen försvinner, beslutade kongressen.
 
 04/06/2016 19:49 Simon Rothelius
Vår rapportering från kongressens fjärde dag hittar du här.

Vår rapportering från kongressens tredje dag hittar du här.

Vår rapportering från kongressens första dag hittar du här.

 01/06/2016 23:46 Simon Rothelius
Därmed avslutar vi vår rapportering för i dag. Tack för att ni varit med, vi ses imorgon bitti!

 01/06/2016 23:41 Simon Rothelius
”Det känns helt otroligt, fantastiskt fint att det är medlemmarna som har röstat fram mig.” En kongresstext till orkar ni läsa innan det är läggdags. Här är en intervju med Hans Schakonat som vann Kommunalarnas kulturpris.
UPDATED 01/06/2016 23:24

 01/06/2016 23:41 Simon Rothelius
Ännu en minister gratulerar Kommunals nya ordförande:
 
UPDATED 04/07/2016 11:27

 01/06/2016 23:40 Mira Hjort
Nu skulle det egentligen vara dags för motioner på jämställdhetsområdet och sedan beslut om rapporten, men nu ajourneras dagens förhandlingar. De återtas i morgon 8.30.

 01/06/2016 23:39 Mira Hjort
Kongressen beslutar att bordlägga rapporten. 

 01/06/2016 23:37 Mira Hjort
Talarlistan är tom, dags för beslut.

 01/06/2016 23:36 Mira Hjort
– Precis som väldigt många sagt, det är en huvudinriktning som vi ska driva och slåss för, sen får detaljer lösas i lagförslag. Men huvudinriktningen måste vara tydlig efter den här kongressen, avslutar Annelie Nordström.

 01/06/2016 23:34 Mira Hjort
Hon har deltagit i jämställdhetsutredningens arbete och sa i sin avslutningsintervju med KA att frågan om en tvådelad föräldraförsäkring är väldigt viktig för henne.
UPDATED 01/06/2016 23:36

 01/06/2016 23:34 Mira Hjort
– Jag vill lämna det här uppdraget med att en sen kväll, mitt i natten, fattade de kloka ombuden det här beslutet, fortsätter Annelie Nordström.

 01/06/2016 23:33 Mira Hjort
– Vi är den fackförening i hela världen som har högt anseende i värden för sitt arbete för jämställdhet. Om vi vill behålla den positionen är det dags att ta nästa steg, mina vänner, säger Annelie Nordström.

 01/06/2016 23:32 Mira Hjort
Nu tar Annelie Nordström plats i talarstolen.

 01/06/2016 23:32 Mira Hjort
– Arbetsgivarna behandlar oss utifrån föreställningar om kön och för att uttaget av föräldraförsäkringen är så ojämställt som det är, säger Elinor Odeberg, och pratar om att kvinnor med tidsbegränsade anställningar löper risk att förlora jobbet om de blir gravida.
– Det skulle de inte behöva göra om vi hade en individualiserad föräldraförsäkring.

 01/06/2016 23:29 Mira Hjort
Angående debatten om föräldraförsäkringen säger föredragande Elinor Odeberg att det handlar om att höja blicken och se till strukturen, inte att skuldbelägga människor för de val de har gjort.

 01/06/2016 23:28 Mira Hjort
Tilläggsyrkandet om att arbeta för att även fritidsverksamhet ska erbjudas dygnet runt, går förbundsstyrelsen med på.

 01/06/2016 23:28 Mira Hjort
Förbundsstyrelsen yrkar avslag på yrkandet om att ta bort skrivningen om industrins norm, eftersom de anser att industrins norm har tjänat Kommunals medlemmar väl.

 01/06/2016 23:26 Mira Hjort
Anna Werkelin Ahlin, föredragande, svarar nu på ombudens frågor och yrkanden.

 01/06/2016 23:26 Mira Hjort
Arnstein Mogstad, Stockholm, vänder sig mot att påstå att de som ännu inte blivit föräldrar ”inte vet något”.
– Det handlar ju om deras framtid. Så jag håller på ungdomen, de som inte vet något, säger han och får applåder.
Även han vill alltså se en tvådelad föräldraförsäkring.

 01/06/2016 23:24 Mira Hjort
Lovisa Lowe Anderzon, Stockholm, säger att hon hela sitt yrkesliv varit sedd som en risk på arbetsplatsen för att hon kan bli gravid, trots att hon frivilligt valt att inte ha barn.
– Det är så otroligt tydligt hur mycket vissa av oss måste försaka bara för att vi fötts med livmoder. Det känns som att det är dags att tag i det här nu, säger Lovisa Lowe Anderzon.
Hon yrkar alltså förslaget om tvådelad föräldraförsäkring.

 01/06/2016 23:22 Mira Hjort
Fredrik Roslund, Bergslagen, är också emot förslaget om tvådelad föräldraförsäkring. 

 01/06/2016 23:19 Mira Hjort
Erika Bartholdsson, Vänerväst, är emot en tvådelad föräldraförsäkring. Hon frågar vad man gör om den ena föräldern blir sjuk, eller arbetslös, och det inte är möjligt att överlåta dagarna.
– Att inte ha möjligheten att ge sina dagar till den andra föräldern vid särskilda skäl tycker jag skulle vara mycket märkligt, säger Erika Bartholdsson.

 01/06/2016 23:17 Mira Hjort
Annika Plym Olson, Skåne, är också för en delad föräldraförsäkring. Hon säger också att Kommunal borde verka för att påverka riksdagen för att taket i föräldraförsäkringen ska höjas. Att det inte är tillräckligt högt bidrar till att den som tjänar mer är hemma mindre, menar hon.

 01/06/2016 23:15 Mira Hjort
Johan Bohman, Sydost, vill också se en tvådelad föräldraförsäkring och känner sig stolt över att Kommunal tar täten i den här frågan.

 01/06/2016 23:15 Mira Hjort
– Jag vill verka på arbetsmarknaden på samma villkor som pappan till mitt barn och jag vill att pappan till mitt barn ska verka på samma villkor som mig i vårt föräldraskap. Jag hoppas av hela mitt hjärta att ni är med mig i den här frågan så att jag slipper bli fattig den dag jag blir förälder, säger Siri Reinhag, och får både jubel och applåder.

 01/06/2016 23:13 Mira Hjort
Siri Reinhag, Stockholm, yrkar för förslaget om en tvådelad föräldraförsäkring.
– Jag begär att ni är med mig och blivande föräldrar i kampen för ett jämställt föräldraskap, säger Siri Reinhag.

 01/06/2016 23:11 Mira Hjort
Hon tycker i stället att man ska arbeta för att höja statusen på att vara hemma med barn.

 01/06/2016 23:11 Mira Hjort
Carin Söderberg, Sydväst:
– Jag är för delad föräldraförsäkring men jag tycker att det ska vara upp till en själv och inte upp till staten att bestämma. Det kommer alltid finnas familjer som detta inte kommer fungera för, säger hon.

 01/06/2016 23:10 Mira Hjort
Eva-Lena Jacobsson, Sydväst, säger att förslaget om en tvådelad föräldraförsäkring innebär att barn kommer behöva få gå på förskola från sex månader. Hon vänder sig också mot att man frågat ungdomar som inte har barn om de här frågorna, eftersom hon menar att man ändrar åsikt när man får barn.

 01/06/2016 23:08 Mira Hjort
Felix Finnveden, Stockholm, tackar för en jättebra rapport, men säger att han stör sig på att man i ett mål om att Medlingsinstitutet bör få förändrat uppdrag låser fast sig vid att man ska följa industrins norm. Han yrkar för att inte låsa fast sig på det sättet.

 01/06/2016 23:06 Mira Hjort
Zekiye Güler Thompson, Stockholm, stödjer förslaget om att det ska finnas tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid men tycker att det är otillräckligt. Hon vill att kraven ska utvecklas till att även omfatta fritidsverksamhet.

 01/06/2016 23:03 Mira Hjort
Susann Lindhe, Skåne, är emot förslaget om en individualiserad föräldraförsäkring. Hon har blivit uppringd av ett antal medlemmar i sin sektion som ville att hon skulle gå upp och säga att de vill ha rätten att bestämma över föräldraförsäkringen själva.
– De känner att om det funnits mer jämställda löner skulle de kanske ha haft råd att dela mer lika, säger Susann Lindhe.
Hon vill därför att Kommunal ska fokusera på arbetet med jämställda löner i stället.

 01/06/2016 23:00 Mira Hjort
Nu är presentationen avslutad. Det finns ett antal talare på listan. Enligt planeringen skulle kongressen sluta klockan 23 men de kör vidare än så länge.

 01/06/2016 22:59 Mira Hjort
Utredningen föreslår ett antal krav, som jag inte kommer gå in på mer här. De som kan vålla stor debatt är som sagt förslaget om tvådelad föräldraförsäkring, samt ett förslag om att heltid ska vara norm och att man inte ska kunna få välja om man vill arbeta deltid. 

 01/06/2016 22:57 Mira Hjort
– Skattepengar ska inte gå till att främja ojämställdhet på arbetsmarknaden, säger Elinor Odeberg.

 01/06/2016 22:55 Mira Hjort
Kommunal har sedan tidigare ett beslut om att verka för en tredelad föräldraförsäkring – precis som LO. Om detta förslag går igenom så går Kommunal alltså ett steg längre.

 01/06/2016 22:54 Mira Hjort
Kvinnor tar ut 75 procent av den totala föräldraförsäkringen. Vikta månader som inte kan överlåtas har gjort att männen tagit ut mer, säger Elinor Odeberg.
UPDATED 01/06/2016 22:54

 01/06/2016 22:53 Mira Hjort
– Utan ett jämställt familjeliv kommer vi inte uppnå ett jämställt arbetsliv. Att kvinnor tar större ansvar är grunden till att kvinnor tjänar mindre än män, säger Elinor Odeberg.

 01/06/2016 22:52 Mira Hjort
För att nå dessa mål föreslår utredningen fyra fackliga och politiska vägval.
1. Stärk den generella välfärdsmodellen.
2. Bryt könssegregationen på arbetsmarknaden.
3. Heltid och tillsvidareanställning ska vara norm på hela arbetsmarknaden.
4. Det privata är politiskt – dela föräldraförsäkringen.

 01/06/2016 22:48 Mira Hjort
Programmet utgår från fyra jämställdhetspolitiska mål:
1. Man ska kunna försörja sig hela livet.
2. Kunna kombinera jobb och omsorgsansvar.
3. Arbetsplatser fria från hot och våld.
4. Jämställd makt över arbetet och facket.

 01/06/2016 22:45 Mira Hjort
Förbundsstyrelsen vill återkomma med fler program som tar upp andra maktordningar än den mellan män och kvinnor.

 01/06/2016 22:41 Mira Hjort
Alltså att kvinnligt kodade uppgifter är lägre värderade. 

 01/06/2016 22:40 Mira Hjort
Villkoren är sämre inom kvinnodominerade yrken på grund av värdediskriminering, säger Anna Werkelin Ahlin. 

 01/06/2016 22:39 Mira Hjort
Jämställdhet är en central fråga för förbundet eftersom man organiserar kvinnor och välfärdsarbetare, säger Anna Werkelin Ahlin. 

 01/06/2016 22:38 Mira Hjort
Kommunal ska på den här kongressen alltså ta ett nytt jämställdhetspolitiskt program, vilket inte sker varje kongress.

 01/06/2016 22:37 Mira Hjort
Där föreslås att Kommunal ska verka för en individualiserad föräldraförsäkring, vilket det nog kan bli stor debatt om. Läs mer här.

 01/06/2016 22:35 Mira Hjort
Nu ska utredarna Anna Werkelin Ahlin och Ellinor Odeberg presentera den Jämställdhetspolitiska utredningen. 
UPDATED 01/06/2016 22:36

 01/06/2016 22:33 Mira Hjort
Nu är det dags för jämställdhetsfrågor och diskrimineringsfrågor.
UPDATED 01/06/2016 22:34

 01/06/2016 22:33 Simon Rothelius
Gamla förbundsstyrelsen avtackas.
Gamla förbundsstyrelsen avtackas. Credit: Mira Hjort

 01/06/2016 22:30 Mira Hjort
Annelie Nordström är också med på scenen. Hon ler. Kongressen ger hela styrelsen stående ovationer.

 01/06/2016 22:29 Mira Hjort
Nu ska de avgående ledamöterna i förbundsstyrelsen avtackas på scenen.

 01/06/2016 22:29 Mira Hjort
– Då så. Då har kongressen fattat beslut om nya stadgar, säger mötesordförande Ulf Gustafsson. Applåder och jubel.

 01/06/2016 22:28 Mira Hjort
Läs mer här om hur man resonerat kring att ta bort förbundskassörsrollen. 

 01/06/2016 22:27 Simon Rothelius
Här har vi skrivit lite längre om de nya resereglerna som en enig kongress ställde sig bakom.

 01/06/2016 22:27 Mira Hjort
Kongressen har nu också beslutat att det ska utredas till nästa kongress om samtliga ledamöter i förbundsledningen ska ingå i förbundsstyrelsen. 

 01/06/2016 22:26 Mira Hjort
Anders Bergström blev alltså Kommunals sista förbundskassör. Nyvalde tredje vice ordförande Lisa Bengtsson kommer inte vara förbundskassör. Dessa uppgifter kommer nu att hamna på en anställd, troligen ekonomichefen.
UPDATED 01/06/2016 22:27

 01/06/2016 22:25 Mira Hjort
Och nu har kongressen beslutat att förbundskassörsrollen försvinner.

 01/06/2016 22:25 Mira Hjort
Nu röstade kongressen för att avdelningskassörernas roll ska utredas till nästa kongress. 

 01/06/2016 22:22 Mira Hjort
Nu röstade kongressen igenom en ändring av förbundsstyrelsens förslag, som innebär att det nya säsongsmedlemskapet avslutas efter sex månader i stället för att övergå i ordinarie medlemskap. Detta gick också förbundsstyrelsen med på. 

 01/06/2016 22:21 Mira Hjort
Ett ombud har yrkat på att texten i stadgarna ska ändras från arbetsplatsklubb till arbetsplatsklubb/klubb. Förbundsstyrelsen bestämde sig för att bifalla det och det gjorde nu också kongressen.

 01/06/2016 22:16 Mira Hjort
Kongressen går på förbundsstyrelsens linje, som innebär att antalet förtroendevalda revisorer ska vara tre och antalet revisorssuppleanter en. 

 01/06/2016 22:15 Mira Hjort
Nu ska det röstas om lite olika förslag om antalet förtroendevalda revisorer och revisorssuppleanter.

 01/06/2016 22:16 Simon Rothelius
Lisa Bengtsson: ”Det är klart jag hellre skulle se att det var tre kvinnor i en ledning på fyra. Det skulle vara mer rimligt.” Läs hela intervjun här.
UPDATED 04/07/2016 12:04

 01/06/2016 22:15 Simon Rothelius
”Jag känner mig otroligt hedrad över att få det här förtroendet. Jag känner också att det är ett väldigt starkt mandat för mig.” Vi har träffat Lisa Bengtsson som blev vald till tredje vice ordförande, läs hela intervjun här.
UPDATED 04/07/2016 12:04

 01/06/2016 22:14 Mira Hjort
Nu beslutade kongressen att nästa stadegeutredning får i uppdrag att titta på hur valberedningens arbete ska bli mer transparent, samt att valberedningen redan till nästa kongress ska få nya instruktioner.

 01/06/2016 22:13 Mira Hjort
Men här får förbundsstyrelsen stryk av kongressen, som röstade för att det ska vara som förut.

 01/06/2016 22:12 Mira Hjort
Det finns flera yrkanden mot förbundsstyrelsens förslag på förändringar av hur arbetsplatsombud och skyddsombud ska utses. Jag är inte helt med på exakt vad förslaget går ut på.

 01/06/2016 22:11 Mira Hjort
Efter rösträkning står det klart att kongressen röstar med förbundsstyrelsen – röstsiffror 112-92. Därmed blir skrivningarna om arbetsplatsklubbar kvar. Ett ombud ropar genast att hon reserverar sig mot beslutet.

 01/06/2016 22:06 Mira Hjort
Votering begärs.

 01/06/2016 22:06 Mira Hjort
Det finns flera yrkanden om att skrivningarna om arbetsplatsklubbar ska strykas. Det var en ordentlig debatt om detta tidigare i
dag, många var kritiska till förbundsstyrelsens förslag.
UPDATED 01/06/2016 22:06

 01/06/2016 22:04 Mira Hjort
Nu återupptas de yrkanden som finns i anslutning till stadgeutredningens rapport.

 01/06/2016 22:03Mira Hjort
Kongressen godkänner resereglementsutredningens rapport i sin helhet.

 01/06/2016 22:01 Mira Hjort
Rent formellt är det inte kongressen utan förbundsstyrelsen som ska fatta beslut om ett nytt resereglemente. Det är rapporten som ska tas av kongressen nu. Det är lite frågor om detaljer från ombud, men snart kommer det nog gå till beslut.

 01/06/2016 21:49 Mira Hjort
Niklas Rengen säger att det finns en attityd att det är individen själv som bestämmer hur man ska resa. Det måste förändras, säger han. Det ska vara fastställda regler som bestämmer detta och beslut fattas av chefer.

 01/06/2016 21:47 Mira Hjort
Niklas Rengen säger att Kommunal lägger stora summor pengar på resor. Han säger att det är viktig att alltid fundera på om man måste resa och att det blir vanligare med videokonferenser.

 01/06/2016 21:46 Mira Hjort
Resereglementsutredningen föreslår bland annat skärpningar för flygresor – det ska inte längre vara tillåtet att flyga business class. Kommunal ska även ta mer hänsyn till miljön i valet av resor. Läs mer här.  

 01/06/2016 21:44 Mira Hjort
Nu är det dags att behandla resereglementsutredningen. Den föredras av ekonomichef Niklas Rengen.

 01/06/2016 21:44 Mira Hjort
De förändrade instruktionerna handlar bland annat om att revisorernas uppgift att granska om Kommunal arbetar i enlighet med den fackliga verksamheten tydliggörs.

 01/06/2016 21:43 Mira Hjort
Kongressen beslutar i enlighet med förbundsledningens förslag till förändrade instruktioner för förtroendevalda revisorer.

 01/06/2016 21:35 Mira Hjort
SSU:s ordförande gratulerar Kommunal till valet av Tobias Baudin som ny ordförande.

 
UPDATED 01/06/2016 21:35

 01/06/2016 21:34 Simon Rothelius
Tre kongressombud.
Tre kongressombud. Credit: Jonas Eriksson
Hur ser du på valet av Tobias Baudin som ny ordförande? Vi frågade tre ombud och fick lite skiftande svar. Läs intervjuerna här.

 01/06/2016 21:31 Mira Hjort
Nu ska kongressen besluta om nya instruktioner för förtroendevalda revisorer. 

 01/06/2016 21:30 Mira Hjort
Nu är alla stadegemotioner behandlade.

 01/06/2016 21:28 Mira Hjort
Vi har pratat med tre kongressombud om de vad tycker om valet av Tobias Baudin till ny ordförande, läs om det här.

 01/06/2016 21:24 Mira Hjort
Nu talas för en motion som handlar om att ta bort personliga ersättare i avdelningsstyrelserna.

 01/06/2016 21:12 Mira Hjort
Nu avslår kongressen en rad motioner på löpande band.

 01/06/2016 21:10 Mira Hjort
Kongressen avslår motionen om att det ska gå att rösta på avtalsförslag.

 01/06/2016 21:05 Mira Hjort
Carina Lenngren, Stockholm, har suttit i avtalsdelegation och säger att det vore ogörligt om medlemmarna skulle rösta. Hon menar att modellen man har valt är representativ demokrati.

 01/06/2016 21:03 Mira Hjort
Nu behandlas en motion om att det ska kunna hållas medlemsomröstningar om avtalsförslag. Jan von Eichwald, avdelning Väst, är uppe och pratar för motionen. Förbundsstyrelsen vill avslå motionen. 

 01/06/2016 20:54 Mira Hjort
Kongressen återgår till att behandla stadgemotioner.

 01/06/2016 20:54 Mira Hjort
Nu är valen avklarade för i dag. 

 01/06/2016 20:54 Mira Hjort
Kongressen valde helt enligt valberedningens förslag. Här finns en lista på alla som ingår i den nya förbundsstyrelsen. 

 01/06/2016 20:53 Mira Hjort
Onur Esinsel och Zdenka Mardetko har också valts in i förbundsstyrelsen.

 01/06/2016 20:52 Simon Rothelius
Även Rolf Larsson, Frans Persic, Håkan Nilsson, Marianne Engberg, Ewa Glimhed, Jennie Moverare och Rose-Marie Andersson ingår i nya förbundsstyrelsen.

 01/06/2016 20:52 Mira Hjort
Jag hann notera att Maria Hallenberg, Barbro Andersson och Jessica Klemetsson valts in. De är nykomlingar i styrelsen. 

 01/06/2016 20:51 Mira Hjort
Nu står den nya förbundsstyrelsen på scenen. Vi hann tyvärr inte se alla namn på den nya förbundsstyrelsen innan bilden försvann igen. 

 01/06/2016 20:49 Mira Hjort
För att bli vald krävs att man har fått 102 röster eller fler, eftersom det krävs enkel majoritet.

 01/06/2016 20:47 Mira Hjort
Nu har 203 av 204 röstberättigade röstat och omröstningen avslutas.

 01/06/2016 20:36 Mira Hjort
Det är stora tekniska problem och hela omröstningen måste börjas om, meddelar presidiet nu.

 01/06/2016 20:30 Mira Hjort
Alla nominerade är valbara. 16 ordinarie ledamöter ska väljas. 

 01/06/2016 20:29 Mira Hjort
Nu är kongressen redo att gå till beslut i valet till förbundsstyrelse.

 01/06/2016 20:26 Mira Hjort
Det blir ingen pressträff med den nya förbundsledningen, men vi väntar på en intervju med Lisa Bengtsson, nyvald tredje vice ordförande.

 01/06/2016 20:20 Mira Hjort
Äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S), gratulerar Tobias Baudin till nya jobbet.

 01/06/2016 20:14 Simon Rothelius
Två av dem som ingår i nya förbundsledningen har själva skrivit om vad de vill göra nu. Här skriver Per Holmström att han vill avsäga sig fallskärmen, och här skriver Lisa Bengtsson att hon vill se fler medlemsomröstningar i viktiga frågor.

 01/06/2016 20:13 Mira Hjort
Tobias Baudin lovar att Kommunal under hans ordförandeklubba ska synas mer i den offentliga debatten. Läs intervjun med honom här.

 01/06/2016 20:11 Mira Hjort
Det är tänkt att den nya förbundsledningen ska hålla en pressträff. Vi kommer att bevaka den, och särskilt se till att få en intervju med Lisa Bengtsson, som valdes till tredje vice ordförande.

 01/06/2016 20:10 Mira Hjort

Nu är ombud uppe och talar för kandidater de vill se i förbundsstyrelsen. Vissa kommer att vara samma personer som valberedningen föreslår, men det finns också många fler nominerade. Det är så många namn till förbundsstyrelsen att vi inte kommer gå in på detaljerna här. När förbundsstyrelsen är vald publicerar vi givetvis namnen på vilka det blir.

 01/06/2016 20:09 Mira Hjort
Nu presenteras de 16 personer som valberedningen föreslår till förbundsstyrelsen. Läs vilka det är här.

 01/06/2016 20:07 Mira Hjort
Detta innebär att valberedningen fick stryk av ombuden på tre av fyra punkter – endast deras förslag till förste vice ordförande, Per Holmström, gick igenom.

 01/06/2016 20:07 Mira Hjort
Lisa Bengtsson säger att hon känner sig väldigt hedrad.
– Att jag får vara med och leda arbetet, jag kan inte ens beskriva. Jag ska göra allt för att uppfylla det förtroendet, säger Lisa Bengtsson.

 01/06/2016 20:06 Cecilia Alstermark
Nu är röstningen avslutad. Tredje vice ordförande är: Lisa Bengtsson.
Christina Zedell fick 2 röster, Tina Dahlström 73, Lisa Bentgsson 115 och Majlene Ahlgren 14.

 01/06/2016 20:02 Simon Rothelius
Tobias Baudin: ”Jag är väldig stolt så klart. Jag är glad och omtumlad. Det har väl inte riktigt landat i mig ännu, Men jag är samtidigt väldigt ödmjuk för den arbetsuppgift som nu väntar.”

 01/06/2016 20:01 Simon Rothelius
”Kommunal har synts mycket. Men jag tror att Kommunal kan synas ännu mer i framtiden, i opinionsbildningen, i media. Det ska märkas att vi faktiskt är Nordens största fackförbund.” Vi har fått en lång intervju med Kommunals nyvalde ordförande Tobias Baudin. Läs den här.

 01/06/2016 19:58 Cecilia Alstermark
Tekniskt strul gör att omröstningen avvaktar.

 01/06/2016 19:57 Cecilia Alstermark
Nu blir det sluten omröstning.

 01/06/2016 19:57 Cecilia Alstermark
Flest ombud talade för Lisa Bengtsson 6 st, Tina Dahlström 3 och Christina Zedell 1 talare.

 01/06/2016 19:56 Cecilia Alstermark
Christel Algback, Skåne, håller på valberedningens förslag, alltså Tina Dahlström.

 01/06/2016 19:55 Cecilia Alstermark
Daniel Herman, Öst, håller med.

 01/06/2016 19:55 Cecilia Alstermark
Laura Sumanen och Västra svealand ställer sig bakom Lisa Bengtsson.

 01/06/2016 19:55 Cecilia Alstermark
Lena Jonsson, avd Mitt, förordar valberedningens förslag.

 01/06/2016 19:54 Cecilia Alstermark
Lena Kidsten, Sydost, vill också ha Lisa Bentgsson.

 01/06/2016 19:54 Cecilia Alstermark
Jeanette Johansson, Väst, yrkar på Lisa Bengtsson och har med sig hela sin delegation. 

 01/06/2016 19:53 Cecilia Alstermark
Hans Elf, Öst, yrkar på valberedningens förslag.

 01/06/2016 19:53 Cecilia Alstermark
Arnstein Mogstad, Stockholm, håller med föregående.
– Kommunal behöver föryngras. Våra unga medlemmar behöver någon att identifiera sig med i Kommunals ledning.

 01/06/2016 19:52 Cecilia Alstermark
Siri Reinhag, Stockholm, säger att hon känner ett Kommunalsyskonskap med Lisa Bengtsson och vill ha henne i ledningen för att hon är modig, ung och kompetent. 

 01/06/2016 19:49 Mira Hjort
Ann-Christine Steneryd, Bergslagen, yrkar på Christina Zedell på tredje vice ordförande.

 01/06/2016 19:48 Cecilia Alstermark
Val av tredje vice ordförande. Valberedningens förslag: Tina Dahlström.

 01/06/2016 19:48 Mira Hjort
– Tack, men det där var ju inte särskilt spännande. Som jag brukar säga, jag är aldrig ödmjuk, men jag är jävligt mallig, säger Lenita Granlund med ett leende.

 01/06/2016 19:47 Mira Hjort
Hon möts av jubel och långa applåder.

 01/06/2016 19:47 Mira Hjort
Lenita Granlund valdes med öppen acklamation till andra vice ordförande. Hon var en enda nominerade.

 01/06/2016 19:46 Mira Hjort
Kommunal leds nu alltså av två män, trots att medlemmarna till 80 procent består av kvinnor.

 01/06/2016 19:46 Mira Hjort
Per Holmström tackar för förtroendet.
– Jag lovar, jag ska göra de här tre åren mitt allra allra yttersta för att det ska bli så bra som möjligt. Tack, säger han.

 01/06/2016 19:45 Mira Hjort
Tina Dahlström fick en röst, Majlene Ahlgren tre röster och Christina Zedell en röst.

 01/06/2016 19:45 Mira Hjort
Lisa Bengtsson hade 52 röster. En förkrossande seger för Per Holmström alltså.

 01/06/2016 19:44 Mira Hjort
Han fick 147 röster.

 01/06/2016 19:44 Mira Hjort
Per Holmström väljs om till Kommunals förste vice ordförande.
UPDATED 04/07/2016 12:04

 01/06/2016 19:43 Mira Hjort
Röstningen är avslutad.

 01/06/2016 19:41Mira Hjort
Nu startar omröstningen.

 01/06/2016 19:40 Mira Hjort
Sju personer har talat för Per Holmström, fyra för Lisa Bengtsson, en för Majlene Ahlgren och ingen för Tina Dahlström.

 01/06/2016 19:39 Mira Hjort
Talarlistan är tom och mötet är redo att gå till beslut.

 01/06/2016 19:39 Mira Hjort
Även nästa ombud vill se Per Holmström.

 01/06/2016 19:39 Mira Hjort
Hans Elf, Öst, vill även han se Per Holmström. 

 01/06/2016 19:38 Mira Hjort
Liselott Ljung, Skåne, yrkar för Per Holmström.

 01/06/2016 19:38 Mira Hjort
Laura Sumanen, Västra Svealand, yrkar på Lisa Bengtsson.

 01/06/2016 19:38 Mira Hjort
Nästa ombud yrkade för Per Holmström.

 01/06/2016 19:37 Mira Hjort
Arnstein Mogstad, Stockholm, yrkar på Lisa Bengtsson.
– Kommunal behöver föryngras och nytt tänkande. Kommunals unga medlemmar behöver någon att identifiera sig med i Kommunals ledning, och jag tror att den personen är Lisa Bengtsson.

 01/06/2016 19:37 Mira Hjort
Lena Kidsten, Sydost, gör samma sak.
– Per Holmström för mig är en person som ser alla, säger hon.

 01/06/2016 19:36 Mira Hjort
Lena Eldståhl, Bergslagen, yrkar för valberedningens förslag, Per Holmström.

 01/06/2016 19:35 Mira Hjort
Christine Marttila, Väst, meddelar att hela avdelning Väst vill se Lisa Bengtsson.
– Med Tobias som ordförande vill vi ha en ung kvinna som förste vice ordförande. Lisa är en ung småbarnsmamma som många medlemmar kan relatera till. Hon brinner för organisering, vill ha förändring på riktigt och har konkreta förslag, säger Christine Marttila.

 01/06/2016 19:35 Simon Rothelius
Berit Müllerström: ”När allt är över känns det nu bara tomt. Jag vet inte varför jag förlorade mot Tobias, kanske för att han är yngre än jag.”

 01/06/2016 19:34 Simon Rothelius
”Jag har haft fokus på att bli ordförande och att leda förbundet. Så blev det inte, därför är det bättre att låta kongressen välja ett annat lag som ska leda förbundet.” Så motiverar Berit Müllerström att hon inte vill ha någon av de övriga platserna i förbundsledningen. Läs hela intervjun här.

 01/06/2016 19:34 Mira Hjort
Åsa Andersson strösslar med lovord om Majlene Ahlgren och lyfter fram att hon har sektionsperspektivet.

 01/06/2016 19:32 Mira Hjort
Först ut är Åsa Andersson, avdelning Mitt. Hon vill se ännu en förtroendevald till förbundsledningen och förordar Majlene Ahlgren till förste vice ordförande. 
UPDATED 01/06/2016 19:33

 01/06/2016 19:32 Mira Hjort
Nu är det dags för talarna. Mötesordföranden vädjar om att talarna ska försöka hålla sig kort.

 01/06/2016 19:31 Mira Hjort
Valberedningen ändrar inte sitt förslag till förste vice ordförande – Per Holmström.

 01/06/2016 19:31 Mira Hjort
– Jag kommer fortsätta att träffa historiska avtal, och rocka på. Det tänker jag göra! Tack, avslutar Lenita Granlund.

 01/06/2016 19:30 Mira Hjort
Hon nämner att de har tappat arbetsmiljöfrågorna och aviserar att det kommer en arbetsmiljöpolitisk strategi framöver.

 01/06/2016 19:30 Mira Hjort
Lenita Granlund verkar väldigt glad, bekväm och kaxig i talarstolen. Hon är också den enda som kan vara säker på att bli vald.

 01/06/2016 19:29 Mira Hjort
Hon säger att arbetstider verkar vara den fråga som nästan mest engagerar medlemmarna. 

 01/06/2016 19:28 Mira Hjort
– Men vi har en lång väg att vandra och det tänker jag också fortsätta att hålla i, säger Lenita Granlund.

 01/06/2016 19:28 Mira Hjort
Lenita Granlund fortsätter att prata om arbetet med bättre kollektivavtal.

 01/06/2016 19:27 Mira Hjort
Hon lyfter fram vårens avtal med SKL och säger att hon tänker fortsätta arbeta för bättre löner och villkor ”varenda jävla dag.”

 01/06/2016 19:26 Mira Hjort
Lenita Granlund har fokuserat mycket på värdediskriminering de senaste åren, säger hon.
– Det finns nog inget ord jag har sagt så många gånger.

 01/06/2016 19:25 Mira Hjort
– 2010 när jag blev vald sa jag att jag är jävligt mallig, och jag är fortfarande jävligt mallig, säger Lenita Granlund och får mer applåder och skratt.

 01/06/2016 19:25 Mira Hjort
Hon säger att det känns bra att medlemmarna verkar tycka att hon har gjort något bra och får applåder.

 01/06/2016 19:24 Mira Hjort
Nu är det dags för Lenita Granlund. Hon är andra vice ordförande och avtalssekreterare och är den enda nominerade. 

 01/06/2016 19:24 Mira Hjort
– Det enda som känns lite knepigt med att stå här är att kandidera mot Per. Men det finns inga jag hellre vill sitta i förbundsledningen med än Tobias, Lenita och Per, säger Majlene Ahlgren. 

 01/06/2016 19:22 Mira Hjort
Hon säger att hon är lämpad att sitta i ledningen för att hon vet vad det innebär att förankra beslut ute i sektionerna. 

 01/06/2016 19:22 Mira Hjort
Hon påpekar att det bara är en person tidigare i förbundsledningen som kommit direkt från att ha varit förtroendevald. Tobias Baudin är enligt henne den första i modern tid.
– Vi förtroendevalda måste ta mer plats, säger Majlene Ahlgren.

 01/06/2016 19:21 Mira Hjort
– Vi ska göra om och göra rätt, annars kan inte jag se medlemmarna i ögonen. Nu är det otroligt viktigt att vi lär oss om det som har hänt så att Kommunal kan gå vidare och bli starkare, säger Majlene Ahlgren.

 01/06/2016 19:20 Mira Hjort
Hon kom i förbundsstyrelsen i höstas.
– Det har varit en svår period, säger Majlene Ahlgren om vinterns skandaler.

 01/06/2016 19:19 Mira Hjort
Hon tackar för förtroendet att bli nominerad. De första som frågade sa hon nej till men ju fler som frågade desto mer började hon fundera på det och bestämde sig sedan.

 01/06/2016 19:19 Mira Hjort
Nu talar Majlene Ahlgren. Hon sitter i förbundsstyrelsen.

 01/06/2016 19:18 Mira Hjort
Lisa Bengtsson vill att det läggs mer resurser på att få fler medlemmar aktiva.
Lisa Bengtsson värvades från Transport för några år sedan för att arbeta med organisering och införde en särskild modell för det i Kommunal.

 01/06/2016 19:17 Mira Hjort
– Låt oss ta hand om varandra bättre, säger Lisa Bengtsson.
Hon vill se fler medlemsomröstningar, bland annat när det gäller avtalsförslag.

 01/06/2016 19:16 Mira Hjort
Hon tar också upp rasism i sitt tag.
– Att ha varandra, det är att vägra låta rasismen splittra oss.
Det gav applåder.

 01/06/2016 19:16 Mira Hjort
– På så sätt är jag säker på att vi kan bli fler medlemmar, men också fler aktiva kommunalare. Det är så vi kan undvika att uppfattas om, eller till och med bli, ett stelbent förbund, säger Lisa Bengtsson.

 01/06/2016 19:15 Mira Hjort
Lisa Bengtsson säger att om hon väljs in kommer jobba för att mer resurser och tid läggs för att Kommunal ska kunna ta sådana fighter.

 01/06/2016 19:14 Mira Hjort
Hon ger exempel från ett äldreboende i Stockholm där medlemmarna snackade ihop sig och fick till bättre villkor.

 01/06/2016 19:14 Mira Hjort
– Men det är först när vi kommunalare slåss för det som vi kan skapa världens bästa välfärd. Det är ingen annan som kommer fixa det. Inte arbetsgivarna, inga politiska partier, säger Lisa Bengtsson.

 01/06/2016 19:13 Mira Hjort
– Att ha varandra, det är när vi på våra arbetsplatser snackar ihop oss och kräver arbetskläder. Eller när vi kämpar på äldreboenden för att bli fler, säger Lisa Bengtsson. 

 01/06/2016 19:12 Mira Hjort
Nu är det Lisa Bengtssons tur. Hon är ombudsman på förbundskontoret.

 01/06/2016 19:14 Simon Rothelius
Christina Zedell inledde med att säga att hon hade velat se en annorlunda process, där kandidaterna till ledningen fick möjlighet att presentera sig tidigare.

 01/06/2016 19:12 Mira Hjort
Hon säger att lyhördhet och delaktighet är viktigt i hennes ledarskap.
– Får jag förtroendet vill jag förvalta det väl, avslutar Zedell.

 01/06/2016 19:11 Mira Hjort
– Våra medlemmar är en garant för välfärden, säger Zedell.

 01/06/2016 19:11 Mira Hjort
Hon säger att förtroendet för Kommunal måste återupprättas och att det måste finnas en lyhördhet inom hela organisationen. 
– Min drivkraft hämtar jag från arbetarrörelsens värderingar, säger Christina Zedell.

 01/06/2016 19:10 Mira Hjort
Hon pratar om att makten på arbetsmarknaden förskjuts till arbetsgivarnas fördel och att medlemsvärvning måste fortsätta att vara en prioriterad uppgift.

 01/06/2016 19:10 Mira Hjort
Nu talar Christina Zedell. Hon förlorade ordförandestriden mot Annelie Nordström 2010. Hon började med att kritisera valprocessen, som hon hoppas kan bli annorlunda nästa gång.

 01/06/2016 19:08 Mira Hjort
Med Tobias Baudin som ordförande kan det nog bli svårt för Per Holmström att bli förste vice ordförande – det skulle innebära att Kommunals två högsta poster innehas av män. Men Per Holmström är även nominerad till tredje vice ordförande. Vi får helt enkelt se om ombuden går emot valberedningen när det gäller fler poster till förbundsledningen. 

 01/06/2016 19:06 Simon Rothelius
– Förtroendet är inte på topp för Kommunal, men det ska ändras, säger Per Holmström. Han lyfter fram sitt arbete med åtgärdsplanen som antogs efter Kommunal-skandalen i början av året.

 01/06/2016 19:06 Simon Rothelius
Per Holmström vill att Kommunal ska synas mycket i samhällsdebatten och ligga på politiken.

 01/06/2016 19:04 Simon Rothelius
– Kommunal måste hålla ihop. Kommunal är fantastiskt stort, och när vi vill åstadkomma förändring måste vi ha tålamod, säger Per Holmström.

 01/06/2016 19:04 Simon Rothelius
Per Holmström inleder med att berätta om sin yrkesbakgrund. Han blev ombudsman 1997 och kom till förbundskontoret 1999. 
– När jag fick komma in i förbundsledningen blev jag glad och stolt, säger han.

 01/06/2016 19:01 Simon Rothelius
Nu presenterar sig Per Holmström, nuvarande förste vice ordförande som vill fortsätta.

 01/06/2016 19:01 Simon Rothelius
Tidigare har Berit Müllerström varit uppe på scenen och sagt att hon inte längre kandiderar till förbundsledningen.

 01/06/2016 19:00 Simon Rothelius
Tina Dahlström betonar också sina rötter som barnskötare.

 01/06/2016 18:59 Simon Rothelius
Tina Dahlström ser sig som facklig feminist. Hon vill sätta stopp för värdediskrimineringen i välfärden.

 01/06/2016 18:59 Simon Rothelius
– Hela vårt fackliga arbete ska utgå från arbetsplatserna. Vi ska lyfta Kommunal utan att tappa fotfästet, säger Tina Dahlström. 

 01/06/2016 18:57 Simon Rothelius
– Vi ska fortsätta den modernisering av Kommunal som vi inlett och bli ännu mer offensiva. Det finns mycket kvar att göra för att öka demokratin i vår fackförening, säger Tina Dahlström.

 01/06/2016 18:57 Simon Rothelius
Tina Dahlström presenterar sig som lösningsinriktad och energisk. Hon jobbar på den nyinrättade marknadsfunktionen på förbundskontoret och säger att hon tagit del av tusentals medlemmars berättelser efter krisen.

 01/06/2016 18:55 Simon Rothelius
Först ut är Tina Dahlström. Hon har varit förtroendevald i 28 år.

 01/06/2016 18:23 Mira Hjort
Vi tar en liten paus från liverapporteringen nu. Vår reporter Mats Gustafsson Hedenström är på plats för Tobias Baudins pressträff och vi återkommer senare med vad han sa där.

 01/06/2016 18:54 Simon Rothelius
Kongressen är igång igen. Nu får de som nominerade till övriga förbundsledningen chansen att presentera sig.

 01/06/2016 18:24 Simon Rothelius
”Det handlar som alltid om vardagen på jobbet, det arbetsplatsnära. Det är där vi ska göra skillnad. Det är bara så vi kommer att lyckas som fackförening, i avtalsförhandlingar, i tvister och med mycket annat.” Här stakar Tobias Baudin ut vägen för sin tid som Kommunal-ordförande.
UPDATED 04/07/2016 12:04

 01/06/2016 18:24 Simon Rothelius
”Jag vill se en orädd organisation och ett Kommunal som verkligen jobbar för att medlemmarna ska få bättre villkor och högre löner.” De säger Tobias Baudin i en tidigare KA-intervju om hur han vill sätta sin prägel på Kommunal.
UPDATED 04/07/2016 12:04

 01/06/2016 18:23 Simon Rothelius
Kommunals nya ordförande.
Kommunals nya ordförande. Credit: LO
UPDATED 04/07/2016 12:04

 01/06/2016 18:22 Mira Hjort
Nu ska Tobias Baudin möta media, vi är självklart på plats. Mötet ajourneras i 30 minuter. Sedan fortsätter det med valet av övriga förbundsledningen. 

 01/06/2016 18:21 Mira Hjort
Han avslutade med att tacka sin hemavdelning, Norrbotten, och fick återigen stående ovationer av ombuden.

 01/06/2016 18:20 Mira Hjort
Baudin tackar sin hemavdelning Norrbotten.
– Jag har känt ett starkt stöd från er hela mitt fackliga liv, avslutar Tobias Baudin.

 01/06/2016 18:19 Mira Hjort
Han blir den första manliga ordföranden i Kommunal på 28 år.

 01/06/2016 18:19 Mira Hjort
– Jag är så stolt, jag är så glad. Jag kan inte tänka mig ett finare uppdrag, säger Tobias Baudin.

 01/06/2016 18:19 Mira Hjort
– Tack min mamma, för att du har gjort mig till den jag är. Tack till min familj, mina underbara döttrar och tack till min fru som är anledningen till att jag står här i dag. Det var hon som tvingade mig att tacka ja till att bli första vice ordförande för Kommunal.

 01/06/2016 18:18 Mira Hjort
– Först och främst, tack till Berit. Tack till alla er som röstat, tack till alla som hejat på mig, tack till alla kompisar på sjukhuset i Luleå och tack till maskinistkompisarna. Tack till morfar, säger Tobias Baudin.

 01/06/2016 18:17 Mira Hjort
– Oj, vilken pärs, inleder Tobias Baudin.

 01/06/2016 18:16 Mira Hjort
Flera ombud vrålade ja. Nu står de upp och applåderar Tobias Baudin som får blommor och gör sig redo att tala.

 01/06/2016 18:16 Mira Hjort
Han vinner med 118 röster mot Berit Müllerströms 86 röster.

 01/06/2016 18:16 Mira Hjort
Tobias Baudin väljs till ordförande för Kommunal.
UPDATED 04/07/2016 12:04

 01/06/2016 18:14 Mira Hjort
Nu har alla röstat.

 01/06/2016 18:14 Mira Hjort
203 av 204 har röstat.

 01/06/2016 18:11 Mira Hjort
Nu startar omröstningen. Snart vet vi vem som blir Kommunals nya ordförande. 

 01/06/2016 18:10 Mira Hjort
Enligt stadgarna ska personval ske med sluten omröstning.

 01/06/2016 18:09 Mira Hjort
Nu är talarlistan tom och kongressen är redo att gå till beslut.

 01/06/2016 18:09 Mira Hjort
Västerbottens delegation är eniga i att stödja Baudin.

 01/06/2016 18:09 Mira Hjort
Min kollega Mats Gustafsson Hedenström har räknat fördelningen bland talarna. Hittills har 15 ombud varit uppe och förordat Tobias Baudin och 14 har förordat Berit Müllerström. Utifrån det kan valet bli en riktig rysare. Tobias Baudin har dock rivit ner flest och störst applåder. 

 01/06/2016 18:07 Mira Hjort
Helen Maxe, Västerbotten, förordar också Tobias Baudin. 

 01/06/2016 18:06 Mira Hjort
Malehloa Gracy Mothata, Mitt, säger att det finns goda argument för båda kandidaterna, men hon förordar Tobias Baudin.

 01/06/2016 18:04 Mira Hjort
Mohamed Shemesani, Skåne, instämmer i att feminism inte har med kön att göra och yrkar för Tobias Baudin.

 01/06/2016 18:04 Mira Hjort
Anne-Lii Jönsson, Skåne, yrkar bifall till Berit Müllerström.

 01/06/2016 18:02 Mira Hjort
Ann-Christine Steneryd, Bergslagen, undrar hur man kan blanda ihop feminism och könstillhörighet. Hon vill se Tobias Baudin som ordförande, och får applåder.

 01/06/2016 18:01 Mira Hjort
Patrik Enkvist, Västerbotten, yrkar på Tobias Baudin.

 01/06/2016 18:00 Mira Hjort
Maritha Mähler säger att medlemmarna vill ha en demokratiskt vald ordförande och inte en tjänsteman.

 01/06/2016 18:00 Mira Hjort
Hon är den 23:e personen som är uppe och argumenterar för vem som ska bli ordförande. Det finns fortfarande namn på talarlistan.
UPDATED 01/06/2016 18:00

 01/06/2016 17:58 Mira Hjort
Maritha Mähler, Mellersta Norrland, vill däremot ha Tobias Baudin som ny ordförande.
UPDATED 01/06/2016 17:59

 01/06/2016 17:58 Mira Hjort
Lena Jonsson, Mitt, yrkar bifall till valberedningens förslag, det vill säga Berit Müllerström.

 01/06/2016 17:57 Mira Hjort
Nästa ombud, Lowisa Lowe Anderzon från Stockholm, yrkar på Tobias Baudin som ordförande. Hon förknippar honom med ett motstånd mot vinster i välfärden som hon tycker är viktigt.

 01/06/2016 17:54 Mira Hjort
Margareta Bohman, Stockholms län, tycker att Berit Müllerström är den absolut bästa ordförande som Kommunal kan få.
– Berits kompetens är horisonter från alla föreslagna kandidater, alla kategorier. Hon är en klippa och jordnära. Berit är ett utmärkt alternativ, säger Margareta Bohman.

 01/06/2016 17:53 Mira Hjort
Hela delegationen från Öst vill däremot se Berit Müllerström.

 01/06/2016 17:52 Mira Hjort
Lena Dalstam, Vänerväst, tycker att Kommunal behöver föryngring och vill se Tobias Baudin. 
– För mig har kompetens inget kön, säger hon.
UPDATED 01/06/2016 17:52

 01/06/2016 17:50 Mira Hjort
Ytterligare ett Skåneombud ställer sig bakom Müllerström. 

 01/06/2016 17:50 Mira Hjort
Felix Finnveden, Stockholm, vill även han se Müllerström.
– Ni vet väl att vi skrev in feminism i våra stadgar för några timmar sedan? Jag tycker Kommunal ska ledas av en kvinna. Jag uppfattar också Berit som en demokrat, jag ser Berit som en äkta demokrat och det ser jag som superviktigt i ett demokratiskt förbund, säger Felix Finnveden.

 01/06/2016 17:48 Mira Hjort
Även nästa ombud vill se Berit Müllerström.

 01/06/2016 17:46 Mira Hjort
Siri Renhag, Stockholm, vill också se Berit Müllerström.
– För mig handlar det om den första magkänsla jag fick, och det är att vi ska ha en kvinnlig ordförande i ett förbund som till 80 procent består av kvinnor, säger Siri Renhag.

 01/06/2016 17:45 Mira Hjort
Nästa ombud, från Vänerväst, vill se Berit Müllerström eftersom hon anser att Müllerström driver jämställdhetsfrågorna på ett bra sätt.

 01/06/2016 17:45 Mira Hjort
Presidiet klargör att det blir en sluten omröstning i valet av ordförande.

 01/06/2016 17:44 Mira Hjort
Hon vill också se en ordförande som kan sitta mer än en mandatperiod. Hon vill alltså se Tobias Baudin som ordförande.

 01/06/2016 17:43 Mira Hjort
Erika Bartholdsson, Vänerväst, inleder med att prata om riskkapitalbolagen i välfärden.
– Jag anser att det är av stor vikt att vår kommande förbundsordförande aktivt tar ställning mot vinster i välfärden. 

 01/06/2016 17:42 Mira Hjort
Christel Algback, Skåne, vill också se Berit Müllerström. Hon har deltagit i Översynsutredningens arbete, som letts av Müllerström.
– I detta arbete har jag fått insyn i hur Berit brinner för det arbetsplatsnära arbetet. Min uppfattning är att Berit har fokus på medlemmarna och det arbetsplatsnära arbetet, säger Christel Algback. 

 01/06/2016 17:40 Mira Hjort
Bo Johansson, Vänerväst, förordar Berit Müllerström.

 01/06/2016 17:39 Mira Hjort
Det lutar helt klart åt att det blir Tobias Baudin som väljs till ny ordförande. Åtminstone så är Baudins hejaklack betydligt mer pigg på att gå upp i i talarstolen och tala för sin kandidat.

 01/06/2016 17:38 Mira Hjort
Ellenor Smids för talan för hela Bergslagens delegation. De vill se Tobias Baudin som ny ordförande.

 01/06/2016 17:37 Mira Hjort
Lena Kidsten, Sydost, vill se Berit Müllerström. Hon berömmer valberedningens arbete.

 01/06/2016 17:36 Mira Hjort
Anneli Palmkvist tycker att det är bra att Tobias Baudin kommer med friska ögon på det som har hänt.

 01/06/2016 17:35 Mira Hjort
– Kommunal skickade det bästa de hade till LO, säger Anneli Palmkvist, och lyfter fram att han kan såväl Kommunal som andra förbund och har ett brett kontaktnät.

 01/06/2016 17:34 Mira Hjort
Anneli Palmkvist, från Tobias Baudins hemavdelning Norrbotten, vill se Baudin. 
– Vi ska ha den som är bäst på jobbet, oavsett om det är en man eller kvinna. Ordförandevalet har alltid varit viktigt i Kommunal men med det som har hänt är det viktigare än någonsin, säger Anneli Palmkvist.

 01/06/2016 17:32 Mira Hjort
Anna Skarsjö från avdelning Väst säger att hela delegationen  förordar Tobias Baudin. 
– Tobias, vi ser att du uppfyller våra krav, men framför allt de krav vi ser från våra medlemmar. Den bakgrund du har som förtroendevald på flera nivåer i Kommunal borgar för den kulturförändring som behövs, säger Anna Skarsjö.

 01/06/2016 17:29 Mira Hjort
Hans Elf lyfter också fram Müllerströms breda bakgrund ute i avdelningarna, där hon har haft ett antal olika uppdrag och anställningar. 

 01/06/2016 17:27 Mira Hjort
Hans Elf, avdelning Öst, vill se Müllerström som ordförande.
– Hon är en person som ser framåt. Berit har en gedigen bakgrund, erfarenhet inom Kommunal. Hon är en person som kan balansera upp saker, hon är lugn, säger Hans Elf.
Han påpekar också att hon har arbetat med åtgärdsplanen och är lämpad att fortsätta det arbete.

 01/06/2016 17:26 Mira Hjort
Åsa Andersson tycker att det är en nackdel att Müllerström arbetat på förbundskontoret under skandalerna.  
UPDATED 01/06/2016 17:27

 01/06/2016 17:25 Mira Hjort
Åsa Andersson är mycket hård mot valberedningens förslag och blir tillsagd att tala för sin kandidat och inte emot Berit Müllerström. Hon menar att valberedningen har föreslagit Müllerström för att de är ”gamla vänner”.

 01/06/2016 17:24 Mira Hjort
Även Åsa Andersson vill ha en ordförande som kan sitta i flera mandatperioder och vill se Baudin.

 01/06/2016 17:23 Mira Hjort
Åsa Andersson, Mitt, undrar om hon och valberedningen tillhör samma förbund.
– När vårt förbund går igenom sin värsta kris så är det extra viktigt att välja rätt ordförande, säger Åsa Andersson.

 01/06/2016 17:20 Mira Hjort
Johanna Svensson säger också att Tobias Baudin stått upp tydligt mot vinster i välfärden.

 01/06/2016 17:20 Mira Hjort
Johanna Svensson säger att Kommunal behöver en ordförande som kan sitta i flera mandatperioder. Tobias Baudin är 41 år gammal, Berit Müllerström närmar sig 60 och får bara sitta en mandatperiod på grund av sin ålder.

 01/06/2016 17:18 Mira Hjort
Johanna Svensson, Vänerväst, vill se Tobias Baudin.
– Det är dags att välja någon från den demokratiska delen, inte från förbundskontoret, säger hon. 

 01/06/2016 17:17 Mira Hjort
– Jag vet att många vill ha en kvinnlig ordförande men som den kvinna jag är har jag stort förtroende för Tobias, säger Margareta Brevenstam.

 01/06/2016 17:17 Mira Hjort
Margareta Brevenstam, Sydväst, vill se Tobias Baudin.
– Tobias har en mycket bred kompetens men därtill har han också en social kompetens som medlemmarna kan identifiera sig med. Det är Tobias personlighet som jag kan förknippa med den galjonsfigur som en ordförande är, säger Margareta Brevenstam.

 01/06/2016 17:15 Mira Hjort
Mikael Thuresson, Skåne, yrkar bifall till valberedningens förslag, Berit Müllerström.

 01/06/2016 17:15 Mira Hjort
Nu finns det ett antal namn på talarlistan.

 01/06/2016 17:14 Mira Hjort
Nu talar hon för att Tobias Baudin bör bli Kommunals nya ordförande. Som tredje vice ordförande vill hon se Lisa Bengtsson, också nominerad till förbundsledningen men inte valberedningens förslag.

 01/06/2016 17:13 Mira Hjort
Veronica Lindholm säger att det är för få kongressombud under 30. Hon tackar för förtroendet att bli nominerad till ordförandeposten. 

 01/06/2016 17:13 Mira Hjort
Hon är nominerad till tredje vice ordförande men avsäger sig även den.
– Jag förstår att jag inte är en av favoriterna och då vill jag inte försvåra ert arbete, säger Veronica Lindholm.
UPDATED 01/06/2016 17:13

 01/06/2016 17:12 Mira Hjort
Nu står Veronica Lindholm i talarstolen, som kandiderade till ordförande men i morse valde att hoppa av. Hon vill berätta varför hon gjorde detta. 

 01/06/2016 17:12 Mira Hjort
Jubel och betydligt längre applåder än för Berit Müllerström, fick Tobias Baudin av ombuden.

 01/06/2016 17:11Mira Hjort
– Vi ska ta den plats som Nordens största fackförbund förtjänar. Kamrater, utan Kommunal stannar Sverige, avslutar Tobias Baudin.

 01/06/2016 17:10 Mira Hjort
Unga och personer med utländsk bakgrund ska ges plats på riktigt säger Baudin.

 01/06/2016 17:10 Mira Hjort
– Nu vill jag verkligen, av hela mitt hjärta, bli ordförande för Kommunal. Och så ska vi se till att vi blir en förening som växer igen, säger Tobias Baudin.

 01/06/2016 17:09 Mira Hjort
Han får applåder igen. 

 01/06/2016 17:09 Mira Hjort
Tobias Baudin berättar att han sett orättvisor under sin uppväxt, att han växte upp med en ensamstående mamma och vet hur det är att ha dåligt med pengar.
– Och ja, jag är feminist. Det kom inte med nappflaskan, det kom med livet. Allt jag sett, allt jag hört och allt jag lärt mig, jag avskyr ojämlikhet, jag avskyr ojämställdhet och jag har ägnat hela mitt fackliga liv åt att bekämpa orättvisor.

 01/06/2016 17:08 Mira Hjort
Han gick vidare till ett nytt jobb som maskinist och blev där vald till arbetsplatsombud.
– Jag hade inte haft en tanke på det innan. Så det var egentligen slumpen som gjorde att jag engagerade mig fackligt. Men jag vet ju att det egentligen inte var slumpen.

 01/06/2016 17:07 Mira Hjort
Han gick med i Kommunal som 18-åring.
– Mamma hade helt rätt. Facket, Kommunal, var rätt för mig. De förtroendevalda på sektionen, de hjälpte mig så att jag fick en fast anställning. Så jag är så evigt tacksam mot Kommunal för att jag fick ett fotfäste på svensk arbetsmarknad, säger Tobias Baudin.

 01/06/2016 17:06 Mira Hjort
Då kom han att tänka på vad hans mamma sagt till honom.
– Nu ska du få ett riktigt jobb med en riktig lön, då ska du gå med i facket.
Han frågade varför, hans mamma svarade ”för att det är bra för dig” och då svarade Tobias Baudin ”ja mamma”. 
Med det rev han ner både skratt och applåder.

 01/06/2016 17:05 Mira Hjort
– Då började en känsla växa inom mig, att det är väl orättvist, säger Tobias Baudin.

 01/06/2016 17:04 Mira Hjort
Baudin berättar nu om sin yrkesbakgrund. Hans första jobb var på sjukhuset i Luleå, ett vikariat som förlängdes månadsvis.

 01/06/2016 17:04 Mira Hjort
Nu är det Tobias Baudin. Han säger att det känns som att komma hem att stå här i dag.
– Det är en ära att få kandidera tillsammans med Berit som har så mycket styrka och erfarenhet, säger Tobias Baudin.

 01/06/2016 17:03 Simon Rothelius
De var fyra kandidater från början. Nu återstår två.

”Sverige behöver bli mjukare. Och för att Sverige ska kunna bli mjukare måste vi stå starka och inte vika en tum.”

– Här skriver Berit Müllerström mer om vad hon vill göra som Kommunal-ordförande

”Idag värderas kvinnors arbete, tid, intressen och mycket annat mindre än mäns och det kan vi aldrig gå med på.”

– Här skriver Tobias Baudin mer om vad han vill göra som Kommunal-ordförande
UPDATED 01/06/2016 17:04

 01/06/2016 17:03 Mira Hjort
– Jag är inte nöjd. Faktumet är att vi kvinnor tjänar mindre bara för att vi är kvinnor. Och fortfarande gör det mig lika arg, den vetskapen. Tack, avslutar Berit Müllerström.

 01/06/2016 17:02 Mira Hjort
Hon säger att ordförande för Kommunal är det finaste uppdrag man kan få och att hon har närmat sig beslutet successivt. Men nu är hon övertygad.
– Jag vill leda Kommunal. Mina erfarenheter kan vara ett stöd i detta.

 01/06/2016 17:02 Mira Hjort
– Jag kommer prioritera att besöka arbetsplatser och ha örat mot marken och vända på alla stenar som behöver vändas på, säger Berit Müllerström.

 01/06/2016 17:01 Mira Hjort
Hon säger också att Kommunal måste bli mer transparent, att medlemmarna måste bli fler och att Kommunal ska starta ett gediget värdegrundsarbete.

 01/06/2016 17:00 Mira Hjort
Berit Müllerström pratar som hon gjort tidigare om att hon vill arbeta för bättre mångfald inom Kommunal.

 01/06/2016 17:00 Mira Hjort
Hon säger att hon blivit uppriktigt ledsen över hur förbundet solkats ner.
– Vi behöver en nystart och jag är beredd att leda den, tillsammans med er, säger Berit Müllerström.

 01/06/2016 16:59 Mira Hjort
– Ingen annan ger den här frågan högsta prioritet. Men vi kan göra det och måste se till att också andra gör det. För att vinna en sån strid så måste vi få en nystart internt, säger Müllerström.

 01/06/2016 16:58 Mira Hjort
– För oss barnskötare, vårdbiträden och undersköterskor så handlar det om rättvisa. Alla de medlemmar som i dag gör fantastiska löner inom kvinnodominerade yrken förtjänar högre lön,  säger Müllerström.

 01/06/2016 16:57 Mira Hjort
Müllerström säger att många medlemmar känner att det inte värderas att arbeta med människor.

 01/06/2016 16:57 Mira Hjort
Sedan 1980 har hon varit fackligt engagerad.
– Jag vet hur det känns att varje morgon vakna och gå till jobbet för att få en lägre lön bara för att jag är kvinna, fortsätter hon.

 01/06/2016 16:56 Mira Hjort
Berit Müllerström inleder.
– Vi behöver en nystart. Jag började jobba som vårdbiträde 1977, säger hon.

 01/06/2016 16:55 Mira Hjort
De två ordförandekandidaterna ska få nu få presentera sig för kongressombuden. 

 01/06/2016 16:54 Mira Hjort
Utgången är oviss och det kan mycket väl bli jämnt mellan valberedningens förslag Berit Müllerström och utmanaren Tobias Baudin. 

 01/06/2016 16:53 Mira Hjort
Fler journalister har kommit hit nu för att bevaka vem som blir Kommunals nya ordförande. 

 01/06/2016 16:53 Mira Hjort
Behandlingen av stadgemotionerna ajourneras till senare. Nu är det dags för det som alla väntat på – valen.

 01/06/2016 16:51 Simon Rothelius
Efter votering avslår kongressen förslaget om att återinföra motionsrätt till förbundsmötena.

 01/06/2016 16:48 Simon Rothelius
Förbundsstyrelsen svarar att den behöver arbetsro mellan kongresserna, och att det finns andra vägar att gå för medlemmar som vill påverka.

 01/06/2016 16:45 Simon Rothelius
Ombudet Carina Lenngren är uppe och talar sig varm för att det ska gå att skriva motioner även till förbundsmötena. Hon får medhåll av Micke Lingåker.
UPDATED 01/06/2016 16:47

 01/06/2016 16:40 Simon Rothelius
Alla förslag om olika varianter av karenstid för att få hjälp från facket avslås. Det blir alltså även i fortsättningen möjligt att gå med i Kommunal och få omedelbar hjälp, även om du skulle ha en historia av att ha hoppat in och ut ur facket.

 01/06/2016 16:34 Simon Rothelius
Nu är talarlistan tom, och det är dags för beslut.

 01/06/2016 16:31 Simon Rothelius
Förbundsstyrelsen har identifierat max 1500 ”jojo-medlemmar” under senaste kongressperioden. Det är några promille av det totala medlemsantalet. Enligt förbundsstyrelsen stannar de flesta som går med och får hjälp direkt kvar som medlemmar. Därför vill styrelsen inte ha någon karenstid för rättshjälp.

 01/06/2016 16:25 Simon Rothelius
Här finns hela spektrat av åsikter om hur förbundet ska hantera ”jojo-medlemmar”, personer som går med i facket när de behöver hjälp men går ut när fått vad de behöver. Det kommer till exempel förslag om att de som en gång aktivt har gått ur inte ska kunna få rättshjälp på några månader nästa gång de går in.

 01/06/2016 16:19 Simon Rothelius
Andra ombud menar att det tvärtom vore osolidariskt att neka medlemmar hjälp med saker som inträffat innan de gått med i facket.

 01/06/2016 16:16 Simon Rothelius
Nu diskuteras frågan om karenstid för rättshjälp från facket. – Jag är trött på de medlemmar som ser Kommunal som ett försäkringsbolag, säger ombudet Claudia Pedrini.

 01/06/2016 16:13 Simon Rothelius
Kongressen avslog just en motion om avgiftsfria månader för unga medlemmar.

 01/06/2016 16:08 Mira Hjort
Ombuden röstade också igenom att det skrivs in ändamålsparagrafen att Kommunals uppgift är att ta tillvara på medlemmens intresse på arbetsplatsen. Tidigare stod det ”arbetsmarknaden och samhället i övrigt”, men genom att lägga till ”arbetsplatsen” anser man att det arbetsplatsnära arbetet tydliggörs. 

 01/06/2016 16:05 Mira Hjort
Nu röstade kongressen precis igenom att skriva in i ändamålsparagrafen att Kommunal vilar på en feministisk grund.

 01/06/2016 16:04 Mira Hjort
Kongressen avslog även motionerna om att OB inte bör ligga till grund för hur medlemsavgiften beräknas.
UPDATED 01/06/2016 16:05

 01/06/2016 16:04 Mira Hjort
Kongressen avslog motion efter motion om förändringar av medlemsavgiften. 

 01/06/2016 16:01 Mira Hjort
Förbundsstyrelsen anser tvärtom att det bör räknas med eftersom OB, beredskapsersättning och jourersättning räknas in i många medlemmars grundlön, och det bör vara så lika som möjligt.

 01/06/2016 15:58 Mira Hjort
Nu är det dags för ett antal motioner om medlemsavgiften, de flesta anser att den bör sänkas på ett eller annat sätt. Ombudet Jan von Eichwald talar för en motion som handlar om att OB-ersättningen inte ska räknas in i det som ligger till grund för vilken medlemsavgift man betalar.

 01/06/2016 15:56 Mira Hjort
Kongressen beslutar att avslå en motion om att de som gör militärtjänst eller volontärarbete ska slippa betala medlemsavgift.

 01/06/2016 15:52 Mira Hjort
Stadgeutredningens rapport bordläggs. Nu är det dags för stadgemotioner.

 01/06/2016 15:51 Simon Rothelius
Här reder vi ut mer av vad som sades i den snåriga debatten om Översynsutredningen i förmiddags.

 01/06/2016 15:53 Simon Rothelius
Och här skriver vi mer om segern för de unga ombuden som förespråkade en central ungdomskommitté.

 01/06/2016 15:50 Mira Hjort
Förslag från presidiet att stadgeutredningens rapport bordläggs till senare. Det är troligen för att man nu ligger efter i schemat och ska hinna med valen. 

 01/06/2016 15:49 Mira Hjort
Nu fortsätter förhandlingarna. 

 01/06/2016 15:47 Cecilia Alstermark
– Det har varit en ära. Tänk på att vi kan förändra världen med kulturens hjälp, avslutar Özz Nöjen.

 01/06/2016 15:47 Cecilia Alstermark
Nu är alla kulturpriser utdelade.

 01/06/2016 15:47 Cecilia Alstermark
– Jag spelar hellre än pratar, säger Hans som framför allt jobbar med musik.

 01/06/2016 15:46 Cecilia Alstermark
Vinnaren är Hans Schakonat.

 01/06/2016 15:46 Cecilia Alstermark
Årets vinnare jobbar med personer med funktionsnedsättning och hjälper dem att ta del av kultur.

 01/06/2016 15:45 Cecilia Alstermark
Det går till en medlem som utövar kultur i både sitt arbete och på fritiden.

 01/06/2016 15:45 Cecilia Alstermark
Sist ska Kommunalarnas pris delat ut, medlemmar som andra kommunalare har kunnat rösta på.

 01/06/2016 15:44 Cecilia Alstermark
Annelie Nordström uppmanar ombuden att engagera sig mer i att nominera pristagare till kulturprisen.

 01/06/2016 15:43 Cecilia Alstermark
– Jag känner mig ödmjuk för priset. Jag vill tacka alla kamrater som har nominerat mig, säger pristagaren.

 01/06/2016 15:42 Cecilia Alstermark
Elisabeth Paller har på sin fritid varit aktiv i organisationer och insamlingar, nu stödjer hon unga mödrar i Bolivia.

 01/06/2016 15:41 Cecilia Alstermark
Priset går till en medlem som utöver sitt arbete engagerar sig för demokrati.

 01/06/2016 15:41 Cecilia Alstermark
Nu är det dags för Kommunals demokrati- och solidaritetspris.

 01/06/2016 15:37 Cecilia Alstermark
Pristagarna driver en gård i Ludvika och bevarar kulturen som gårdar och torp haft i tusentals år.

 01/06/2016 15:35Cecilia Alstermark
Först ut är Kämpepriset. Det går till någon som är med och utvecklar ett kulturellt arv. Kent Eriksson och Tommy Håkansson får priset.

 01/06/2016 15:34 Cecilia Alstermark
Nu kommer priset som går till en medlem!

 01/06/2016 15:34 Cecilia Alstermark
Malena Ernman har lånat ut sitt sommarhus till flyktingar, prispengarna ska hon ge till en av de personerna, säger hon.

 01/06/2016 15:33 Cecilia Alstermark
– Jag är otroligt tacksam och glad att det finns så många som vill göra det lilla. Jag önskar att jag kunde åka ner själv och rädda människor från att drunkna, säger Ernman.

 01/06/2016 15:32 Simon Rothelius
Ett kongressombud var tidigt ute med den här spaningen:

 01/06/2016 15:32 Cecilia Alstermark
– En förebild i såväl ord som handling, tack för att du är du, säger Özz Nöjen till Malena Ernman
UPDATED 01/06/2016 15:34

 01/06/2016 15:31 Cecilia Alstermark
Priset går till operasångaren Malena Ernman, salen fylls av applåder och busvisslingar igen.
UPDATED 01/06/2016 15:32

 01/06/2016 15:31 Cecilia Alstermark
Nu kommer Kommunals nya pris, som ges till en förebild inom civilkurage. 75 000 kronor.

 01/06/2016 15:30 Cecilia Alstermark
– Enormt hedrande med ett pris från just Kommunal, säger Moa Andersson.

 01/06/2016 15:29 Cecilia Alstermark
KA skrev om Moa Andersson 2014.
UPDATED 01/06/2016 15:30

 01/06/2016 15:28 Cecilia Alstermark
Moa Anderson porträtterar kvinnor och ger en bild av åldrande. Hon ger liv åt tanten, säger Annelie Nordström i sin motivering.

 01/06/2016 15:27 Cecilia Alstermark
Nu ska det lilla priset, eller hederspriset delas ut. 50 000 kronor

 01/06/2016 15:26 Cecilia Alstermark
– Jag är ödmjuk för priset, säger Mohtadi och säger att hon är glad att få ett pris från en sådan viktig organisation som Kommunal.

 01/06/2016 15:25 Simon Rothelius
Lawen Mohtadi får priset för sin film ”Taikon” som lyfter fram Katarina Taikons arbete för romer i Sverige.
UPDATED 01/06/2016 15:26

 01/06/2016 15:24 Cecilia Alstermark
Annelie Nordström presenterar vinnaren av Kommunals stora kulturpris som ska få 150 000: Lawen Mohtadi, filmare, författare och journalist. Stora applåder och busvisslingar i salen.

 01/06/2016 15:21Cecilia Alstermark
”Det är väldigt extremt att ha en svetsare som statsminister” skojar han nu om Stefan Löfven.

 01/06/2016 15:21 Cecilia Alstermark
”Kulturen säger så mycket om ett samhälle” säger Özz Nöjen.

 01/06/2016 15:20 Mira Hjort
Ni kanske undrar vad som hände med stadgebesluten: mötesordföranden gick igenom alla yrkanden och sen sker omröstningarna efter kulturprisutdelningen. 
 01/06/2016 15:19 Cecilia Alstermark
Nu är det dags för utdelning av olika kulturpriser. Några pristagare är kända sedan tidigare  men vem som får Kommunalarnas pris och 50 000 kronor visar sig snart.
UPDATED 04/07/2016 12:04

 01/06/2016 15:19 Mira Hjort
Hon berättar att det var under dåvarande ordföranden Sigvard Marjasin 1979 som det beslutades att Kommunal skulle ha kulturpris.

 01/06/2016 15:19 Mira Hjort
– Det har varit jätteroligt att jobba med Özz Nujen, säger Annelie Nordström.

 01/06/2016 15:18 Mira Hjort
Han uppmanar alla att ge Annelie Nordström en stor applåd.

 01/06/2016 15:18 Mira Hjort
Komikern Özz Nujen står på scenen tillsammans med Annelie Nordström.
UPDATED 01/06/2016 15:18

 01/06/2016 15:17 Mira Hjort
Nu blir det avbrott för kulturprisutdelning.

 01/06/2016 15:07 Mira Hjort
Nu är kongressen redo att gå till beslut.

 01/06/2016 15:06 Mira Hjort
– I den rollen tror vi att det är bra att det finns någon med rätt kompetens som kan bevaka det. Men det friskriver inte förbundsstyrelsen från ansvar, säger Per Holmström.

 01/06/2016 15:06 Mira Hjort
Han pratar om förbundskassörsrollen.
– Vis av erfarenhet kan vi ju se att med det som har hänt, så är Kommunal, även om vi är en förening, en väldigt stor förening med väldigt mycket pengar. Vi har i vissa fall väldigt komplicerade konstruktioner, hur vi placerar våra pengar, i aktier, fastigheter, det är kommanditbolag, handelsbolag med mera, säger Per Holmström.

 01/06/2016 15:03 Mira Hjort
Nu står förste vice ordförande Per Holmström i talarstolen.

 01/06/2016 15:02 Mira Hjort
Claudia Pedrini, som tycker att förbundskassörsrollen ska vara kvar, tycker inte att det är ett argument att nästan inga andra LO-förbund har förtroendevalda kassörer.
– Vi är en förening, vi är inte en organisation som ska styras av tjänstemän, säger Claudia Pedrini.
UPDATED 01/06/2016 15:02

 01/06/2016 15:01 Mira Hjort
– Kamrater, visst är det härligt med stadgefrågor? inleder ombudet Markus Svensson, Sydväst, och river ner applåder.

 01/06/2016 15:00 Mira Hjort
– Jag ska vidare säga att det finns nästan inga LO-förbund som har förbundskassörer kvar, säger Lena Andersson.

 01/06/2016 14:59 Mira Hjort
Ett ombud har yrkat på att förbundskassörsrollen ska vara kvar. Men förbundsstyrelsen står fast vid sitt förslag.
– Uppdraget som förtroendevald kassör i en organisation som Kommunal som omsätter ett antal miljarder, är aktiv i ett antal bolag, har ett antal pengar placerade i fonder, det är en värld som när man bildade fackföreningsrörelsen inte fanns i den bemärkelsen med det kapitalet, säger Lena Andersson.

 01/06/2016 14:58 Mira Hjort
Angående utredningen av avdelningskassören, säger Lena Andersson, förbundsstyrelsens föredragande: 
– Efter Aftonbladets granskning kan man säga att allt med pengar är en riskfaktor och därför kan det vara en trygghet att utreda, säger hon.
UPDATED 01/06/2016 15:00

 01/06/2016 14:53 Mira Hjort
Ombudet Laura Sumanen, Väst, vill ”slå ett slag” för förbundsstyrelsens förslag om arbetsplatsklubbar. Annars har de flesta ombud som varit uppe och pratat varit emot förslaget.

 01/06/2016 14:48 Mira Hjort
En annan fråga som engagerar flera ombud som är uppe och talar är förslag på hur arbetsplatsombud och skyddsombud ska utses. 

 01/06/2016 14:46 Mira Hjort
Mirja Räihä säger att det är en byråkratisering och inte en demokratisering av det arbetsplatsnära arbetet och att det skulle innebära en ytterligare belastning för arbetsplatsombuden.
– Jag yrkar med det bestämdaste på avslag, säger Mirja Räihä.

 01/06/2016 14:45 Mira Hjort
Mirja Räihä, Stockholms län, är fortfarande emot förslaget om arbetsplatsklubbar. 
– Jag träffade ett gäng arbetsplatsombud på Karolinska sjukhuset i måndags. När jag tog upp det här med vad arbetsplatsklubbar skulle innebära för dem så såg de på mig med skräck i blicken, säger hon.

 01/06/2016 14:43 Mira Hjort
Nu är det dags för ombud att tala igen.

 01/06/2016 14:41 Mira Hjort
Men samtidigt tycker förbundsstyrelsen att det är bra om gruppen förtroendevalda revisorer och suppleanter blir något mindre så att det går att ge mer effektivt stöd till dem, säger Niklas Rengen.

 01/06/2016 14:40 Mira Hjort
Han säger att det är viktigt att förtydliga deras roll. Det finns ett sådant förslag med en ny revisorsinstruktion som också ska behandlas på kongressen. Förbundsstyrelsen vill efter vinterns kris i Kommunal förstärka de förtroendevalda revisorernas roll.
UPDATED 01/06/2016 14:40

 01/06/2016 14:38 Mira Hjort
Nu svarar ekonomichef Niklas Rengen på yrkanden om de förtroendevalda revisorerna.

 01/06/2016 14:38 Mira Hjort
Angående kassörsrollen säger Lena Andersson att det kan finnas en del skillnader mellan avdelningar och förbundet men att mycket också är likt. Förslaget om detta är alltså att det ska utredas till nästa kongress om även rollen som avdelningskassör ska hamna på en anställd person. Det finns yrkanden om att detta inte ska utredas. 
– Är det så att det fungerar alldeles ypperligt ute i avdelningarna så finns det ju heller ingen anledning till oro över att det görs en utredning, säger Lena Andersson.

 01/06/2016 14:33 Mira Hjort
Det har varit en del frågetecken kring förslaget om att förbundsledningens ledamöter ska bli anställda som ombudsman om de kommer utifrån, och sedan bli tjänstlediga för att sitta i förbundsledningen. Lena Andersson förklarar att man inte har rätt att vara tjänstledig från jobb utanför Kommunal för att sitta i förbundsledningen, och att de därför föreslår detta.

 01/06/2016 14:31 Mira Hjort
Förbundsstyrelsen går också med på att de som väljs till förbundsledningen ska kunna sitta hela mandatperioden.

 01/06/2016 14:31 Mira Hjort
Förbundsstyrelsen går med på yrkandet om att säsongsmedlemskapet ska avslutas automatiskt efter sex månader, i stället för att övergå i ordinarie som de först föreslog.

 01/06/2016 14:30 Mira Hjort
Ett ombud föreslog att nästa stadgeutredning ska titta på om valberedningens förslag ska bli känt tidigare. Förbundsstyrelsen föreslår att nästa stadgeutredning ska utreda hur valberedningen ska arbeta mer transparent.

 01/06/2016 14:26 Mira Hjort
– Förslaget är att klubbarna ska finnas inom arbetsplatserna hos en motpart. Rubriken är arbetsplatsklubb/klubb, säger Lena Andersson.

 01/06/2016 14:25 Mira Hjort
Förbundsstyrelsen går med på yrkandena om att det ska stå arbetsplatsklubb/klubb i stället för bara arbetsplatsklubb. Däremot säger hon att de inte kan definiera i stadgarna vad en arbetsplats är, som flera ombud önskat.

 01/06/2016 14:21 Mira Hjort
Nu återupptas förhandlingarna. Förbundsstyrelsens föredragande Lena Andersson tar plats i talarstolen för att svara på ombudens yrkanden.

 01/06/2016 14:20 Mira Hjort
Jag pratade i pausen med Faya Lahdou, ombud från ungdomsgruppen i Stockholmsavdelningen som stod bakom motionen om att en central ungdomskommitté ska inrättas. Hon var väldigt glad för att den gick igenom, trots att förbundsstyrelsen inte ville det.
– Det var så underbart också att det var så många som röstade på den. Jag är 32 så jag är egentligen inte ungdom längre men det här har jag väntat på sedan jag var kanske 25. Jag är en produkt av ungdomsverksamhet och nu blir det kanske lite lättare för ungdomar att komma in, säger Faya Lahdou.
UPDATED 01/06/2016 14:20

 01/06/2016 14:03 Mira Hjort
Nu är talarlistan tom och mötet ajourneras i 15 minuter. 

 01/06/2016 14:00 Mira Hjort
Claudia Pedrini, Väst, vill inte att förbundskassörsrollen ska försvinna.
– Vi är en medlemsförening, det verkar som att vi på den här kongressen tar ett stort kliv mot att bli en organisation som styrs av tjänstemän. Det kan jag inte gå med på, säger hon.

 01/06/2016 13:59 Mira Hjort
Ännu en talare säger att frågan om säsongsmedlemskap är viktig men anser att medlemskapet ska avslutas automatiskt efter sex månader.

 01/06/2016 13:56 Mira Hjort
Anette Abrahamsson, Västerbotten, är den andra talaren som inte tycker att det är tydligt vad som ska gälla vid val av förbundsledning.

 01/06/2016 13:52 Mira Hjort
Stadgeutredningen föreslår att nästa stadgeutredning ska se över om även avdelningskassörsrollen ska tas bort och hamna på en anställd. Men Bengt Hackberg tycker inte att det går att jämföra avdelningarna och förbundet eftersom avdelningskassörerna sitter i avdelningsstyrelserna. Han tror att det är bra om pengarna finns nära medlemmarna. 

 01/06/2016 13:50 Mira Hjort
Han ställer sig också bakom ett yrkande om att det ska stå att det kan bildas arbetsplatsklubb/klubb i stället för bara arbetsplatsklubb.

 01/06/2016 13:49 Mira Hjort
Bengt Hackberg, Sydväst, är också nöjd med förslaget om säsongsmedlemskap.
– Helt underbart, tack för det.

 01/06/2016 13:45 Mira Hjort
Annelie Grahn, Västerbotten, säger att hon har ”väntat jättelänge på ett säsongsmedlemskap” men att hon hellre vill att medlemskapet avslutas automatiskt efter sex månader i stället för att övergå i ordinarie medlemskap.

 01/06/2016 13:36 Mira Hjort
Även nästa talare har synpunkter på antalet förtroendevalda revisorer. 

 01/06/2016 13:34 Mira Hjort
Nu är Eva Törnblom-Pettersson, Västra Svealand, uppe och yrkar på att antalet förtroendevalda revisorer utökas – fyra ordinarie i stället för tre och två suppleanter i stället för en.

 01/06/2016 13:33 Mira Hjort
Mirja Räihä tycker att ombuden borde få valberedningens förslag senast 14 dagar innan kongressen börjar. Hon och Stockholmsdelegationen vill därför att den nya stadgeutredning som föreslås även ska se över detta.

 01/06/2016 13:32 Mira Hjort
Mirja Räihä är också kritisk till att ombuden inte får veta valberedningens förslag förrän på kongressen.– Vårt sätt att välja förbundsledningen och förbundsstyrelse är otidsdenligt och inte transparent. Det känns inte helt demokratiskt att ombuden får veta valberedningens förslag först på kongressen, säger hon.

 01/06/2016 13:29 Mira Hjort
Hon tycker även att förslaget om arbetsplatsklubbar är otydligt, både vad en arbetsklubb ska vara och hur finansieringen ska gå till.

 01/06/2016 13:28 Mira Hjort
Mirja Räihä, Stockholm, tycker inte att förslaget är helt igenom genomtänkt. Hon och resten av Stockholmsavdelningen har ett annat förslag med en rad ändringar. 

 01/06/2016 13:27 Mira Hjort
Det är dags för talare som vill upp och prata om stadgeutredningens rapport.

 01/06/2016 13:26 Mira Hjort
Nu återupptas förhandlingarna. 

 01/06/2016 13:25 Mira Hjort
Lunchpausen är snart över och kongressombuden håller på att inta sina platser. Det är stadgeutredningens förslag som ska fortsätta att behandlas alldeles strax.

 01/06/2016 12:11 Mira Hjort
Nu tar kongressen paus för lunch. Mötet återupptas klockan 13.25. Därmed tar vi också paus från liverapporteringen fram till dess.

 01/06/2016 11:58 Mira Hjort
Kommunal är det enda LO-förbund där inte hela förbundsledningen sitter i förbundsstyrelsen. Det gör endast ordföranden. Detta har inneburit att före detta förbundskassören och tredje vice ordföranden Anders Bergström inte kunnat ställas till svars vid den här kongressen. Hade det gått så är det nog ingen vild gissning att han liksom Annelie Nordström, Marcelo Rojas och Cecilia Rohdin inte hade beviljats ansvarsfrihet, som som huvudansvarig för ekonomin och Lyran.

 01/06/2016 11:56 Mira Hjort
Lena Andersson pratar nu om att det är ”väldigt märkligt” att inte hela förbundsledningen sitter i förbundsstyrelsen, eftersom det innebär att man inte har ett formellt ansvar. Men som vi skrivit tidigare vill man inte fatta förhastade beslut, så förbundsstyrelsen föreslår att en ny stadgeutredning får titta på detta till nästa kongress.

 01/06/2016 11:54 Mira Hjort
Som vi skrivit tidigare föreslås att förbundsledningens ledamöter ska vara förtroendevalda och inte anställda. Men förtroendemannalagen gäller inte för de som väljs till förbundsledningen, så kommer man utifrån har man inte rätt till tjänstledigt. Det vill stadgeutredningen lösa genom att då erbjuda en anställning som ombudsman på förbundskontoret, som man sen får tjänstledigt från för att vara förtroendevald i förbundsledningen. De som redan är anställda på Kommunal erbjuds tjänstledigt om de tar plats i förbundsledningen.

 01/06/2016 11:49 Mira Hjort
Läs mer om stadgeutredningens förslag här.

 01/06/2016 11:48 Mira Hjort
Det kan börja gälla först 1 januari 2017.

 01/06/2016 11:47 Mira Hjort
Som KA skrivit tidigare föreslår förbundsstyrelsen också att det ska finnas ett säsongsmedlemskap, för exempelvis bärplockare. Det kan man ha i högst sex månader enligt förslaget, sedan övergår det i ordinarie medlemskap.

 01/06/2016 11:46 Mira Hjort
Förbundsstyrelsen föreslår två förändringar i förbundets ändamålsparagraf. Båda har sitt ursprung i motioner som skrivits till kongressen. Den ena handlar om ett tillägg att Kommunal verkar på en feministisk grundval och den andra att det ska skrivas in att Kommunal kämpar för medlemmarnas villkor på arbetsplatsen.

 01/06/2016 11:44 Mira Hjort
Lena Andersson, föredragande, säger att mediegranskningen har påverkat arbetet med stadgeutredningen.

 01/06/2016 11:39 Mira Hjort
Nu är det dags för Stadgeutredningen och stadgemotioner. 

 01/06/2016 11:40 Simon Rothelius
Ombuden har rest sig för sång.
Ombuden har rest sig för sång. Credit: Simon Rothelius

 01/06/2016 11:35 Simon Rothelius
Nu är delen som rör översynsutredningen avslutad. Ombuden ska sjunga.
UPDATED 01/06/2016 11:50

 01/06/2016 11:35 Simon Rothelius
Förbundsstyrelsen får även bakslag på ett par andra punkter.

 01/06/2016 11:33 Simon Rothelius
På den här punkten blev det bakslag för förbundsstyrelsen, motförslaget vann med röstsiffrorna 114-90. Vi får återkomma med mer information om vad det gäller.

 01/06/2016 11:28 Mira Hjort
Nu blir det votering med rösträkning igen. Har tyvärr inte riktigt hängt med i vad det gäller, det finns flera yrkanden som går utöver eller emot det förbundsstyrelsen föreslår.

 01/06/2016 11:24 Mira Hjort
Det betyder att det nu ska fattas beslut om rapporten och om de yrkanden som finns utöver förbundsstyrelsens förslag.
UPDATED 01/06/2016 11:25

 01/06/2016 11:24 Mira Hjort
Översynsutredningens rapport skickas inte på återremiss, beslutar ombuden efter votering och rösträkning. Röstsiffrorna blev 113-88.

 01/06/2016 11:17 Mira Hjort
Det finns en rad tilläggsyrkanden, och några vill att utredningen återremitteras. Det betyder att den skickas tillbaka för att göras om.

 01/06/2016 11:16 Mira Hjort
Nu ska det fattas beslut om Översynsutredningens rapport. 

 01/06/2016 11:15 Mira Hjort
Nu är motionerna på organisationsområdet avklarade. 

 01/06/2016 11:13 Mira Hjort
Kongressen går emot förbundsstyrelsen, med en rungande majoritet får man säga. Kommunal ska inrätta en central ungdomskommitté med en adjungerad i förbundsstyrelsen (adjungerad betyder att man får delta på möten men inte har rösträtt). 

 01/06/2016 11:10 Mira Hjort
– Jag tror att unga faktiskt vill ha inflytande där makten finns. Då gäller det ju att vi som inte är så unga faktiskt nominerar personer till alla de demokratiska nivåerna som vi har, säger Berit Müllerström.
Hon påpekar också att under den kongressperiod som varit nu har förbundsstyrelsen haft en ledamot under 30 år.

 01/06/2016 11:09 Mira Hjort
Hon säger att förbundsstyrelsen vill att de unga ska bli valbara i de demokratiska församlingarna. Hon säger att det sedan förra kongressen har blivit fler unga som är engagerade. 

 01/06/2016 11:08 Mira Hjort
Berit Müllerström tackar de unga som varit uppe och talat för motionen. 
– Härligt tycker jag att ni går upp och pratar.

 01/06/2016 11:07 Mira Hjort
Onur Esinsel, Stockholm, som är nominerad till förbundsstyrelsen, vill också att kongressen bifaller motionen.

 01/06/2016 11:04 Mira Hjort
Ännu en talare yrkar bifall för motionen från ungdomsgruppen i Stockholm.

 01/06/2016 11:01 Mira Hjort
Nu är Juan Chacon, ungdomsombudsman på förbundskontoret, i talarstolen. Han säger att en kommitté på central nivå skulle hindra att fler unga får organisera sig, eftersom det arbetet bör ske lokalt och regionalt.

 01/06/2016 11:00 Mira Hjort
– Ungdomsverksamheten ska vara för ung, av ung, säger Henrik Svensson och yrkar även han bifall till motionen om att en ungdomskommitté med adjungerad person i förbundsstyrelsen ska inrättas.

 01/06/2016 10:59 Mira Hjort
Han pratar om att ungdomar är underrepresenterade i Kommunal och vill att det ska finnas en tydlig struktur där unga får vara med och fatta besluten. 

 01/06/2016 10:57 Mira Hjort
Nu är kongressens yngsta ombud, Henrik Svensson från Vänervst, i talarstolen. Han är 20 år gammal och får applåder och jubel från ombuden när han berättar att han är yngst.
UPDATED 01/06/2016 10:58

 01/06/2016 10:55 Mira Hjort
Förbundsstyrelsens förslag är att avslå motionen. Även nästa talare, Sandra Danielsson från Sydost, vill att en ungdomskommitté ska inrättas. Hon säger att det behövs formella strukturer för att ge unga mer makt i förbundet.

 01/06/2016 10:54 Mira Hjort
Nu är Felix Finnveden från avdelning Stockholm uppe och pratar för en motion som handlar om att det ska bildas en central ungdomskommitté och att en person därifrån ska få delta på förbundsstyrelsemöten. Det är ungdomsgruppen i Stockholm som skrivit motionen. Felix Finnveden påpekar att i andra LO-förbund som har en fungerande ungdomsverksamhet så har man ungdomskommittéer. 

 01/06/2016 10:47 Mira Hjort
Nu tar kongressen beslut på löpande band – inga talare är anmälda och ombuden går på förbundsstyrelsens förslag. Det handlar som sagt om organisationsfrågor och de flesta frågor är inte så kontroversiella.

 01/06/2016 10:44 Mira Hjort
Det betyder att ombuden vill att Kommunal ska genomföra en offentlig kampanj för vikten av fler kommunalare i politiken och att Kommunal ska ta fram grunden till en politikerutbildning.

 01/06/2016 10:42 Mira Hjort
Kongressen gick emot förbundsstyrelsen i frågan om fler kommunalare i politiken.l

 01/06/2016 10:39 Mira Hjort
Lena Nilsson är uppe och svarar för förbundsstyrelsen, de  anser att frågan om fler kommunalare i politiken är intern och därför inte lämpar sig för en offentlig kampanj.
UPDATED 01/06/2016 10:48

 01/06/2016 10:36 Mira Hjort
Även nästa talare var inne på samma sak. 
UPDATED 01/06/2016 10:37

 01/06/2016 10:35 Mira Hjort
Hon är kritisk till hur förbundet ser på förtroendevalda som ocks har politiska uppdrag. Det var några år sedan som en ny facklig-politisk plattform slog fast att man inte får sitta på dubbla stolar, som det kan bli i en kommun där man har både politiska uppdrag och fackliga uppdrag. Skarsjö anser inte att man ska få sitta på dubbla stolar, men tycker att hållningen nu från förbundet avskräcker förtroendevalda från att ta politiska uppdrag.
UPDATED 01/06/2016 10:36

 01/06/2016 10:32 Mira Hjort
Nu är Anna Skarsjö från avdelning Väst uppe för att yrka för en motion som vill se fler kommunalare i politiken och att Kommunal ska ha en offentlig kampanj som belyser vikten av fler kommunalare i politiken. 

 01/06/2016 10:29 Mira Hjort
Ingen vill gå upp och tala för motionerna. Kongressen har hunnit rösta om några motioner, ombuden går på förbundsstyrelsens förslag. De flesta handlar om att bifalla motionerna eller anse dem besvarade. 

 01/06/2016 10:27 Mira Hjort
Rapporten bordläggs till senare, när stadgeutredningen och motionerna ska behandlas. Nu är det dags för motioner på området Organisationsfrågor. 

 01/06/2016 10:25 Mira Hjort
Dags för beslut om Översynsutredningen. Det finns en rad yrkanden som skiljer sig från det som förbundsledningen yrkar på.

 01/06/2016 10:23 Mira Hjort
Müllerström föreslår att man lägger till ordet ”företrädesvis” framför texten om på vilket sätt arbetsplatsklubbar ska organiseras. Det är framför allt denna fråga som diskuteras.

 01/06/2016 10:14 Mira Hjort
Diskussionen fortsätter. Berit Müllerström gör sitt bästa för att bemöta kritiken.

 01/06/2016 10:11 Mira Hjort
Anne-Lii Jönsson från avdelning Skåne, är uppe och talar om svårigheterna att organisera medlemmar på mindre arbetsplatser i den gröna sektorn.

 01/06/2016 10:03 Mira Hjort
Berit Müllerström är uppe och svarar på invändningarna. Hon säger bland annat att det är medvetet att de inte har varit helt konkreta i alla delar eftersom det handlar om målsättningar och inriktningar. Hon säger också att de inte har slagit fast exakt hur en arbetsplatsklubb måste se ut, och att existerande klubbar inte riskeras att läggas ner om förslaget går igenom.

 01/06/2016 09:50 Mira Hjort
Flera talare har invändningar mot förslaget om arbetsplatsklubbar, som innebär att klubbar bara får bildas på en arbetsplats. De menar att det inte kommer fungera överallt eftersom arbetsplatser och sektioner ser olika ut och är olika stora.

 01/06/2016 09:47 Mira Hjort
Nästa talare yrkar också på återremiss av Översynsutredningen på grund av otydligheter och frågetecken.
UPDATED 01/06/2016 09:47

 01/06/2016 09:44 Mira Hjort
Även nästa talare tycker att att-satserna, alltså det som det röstas om, är otydliga.
UPDATED 01/06/2016 09:44

 01/06/2016 09:39 Mira Hjort
Det är Johan Berndtsson från Väst som pratar. Han undrar bland annat vad som menas med mångfald, och tycke att det finns ett demokratiskt problem med att säga att man ska rekrytera strategiskt utifrån mångfald, eftersom det är medlemmarna som väljer sina företrädare.

 01/06/2016 09:37 Mira Hjort
Flera ombud är uppe och har synpunkter på Översynsutredningen, både stort och smått. Nu är ett ombud från Väst uppe och säger att han och hela Västdelegationen yrkar på återremiss av hela utredningen, eftersom de tycker att det finns så många otydligheter. 

 01/06/2016 09:25 Mira Hjort
Angående valen: vid 16-tiden i dag kommer de nominerade till förbundsledningen få tala i fem minuter var. Efter det äger valen rum.

 01/06/2016 09:25 Mira Hjort
Nu är Berit Müllerström klar och det är dags för ombud att gå upp i talarstolen.

 01/06/2016 09:19 Mira Hjort
Det finns exempelvis bara en avdelningsstyrelseledamot som har ursprung utanför Europa, enligt Müllerström.

 01/06/2016 09:19 Mira Hjort
Nu pratar Berit Müllerström om att många av Kommunals medlemmar har ursprung i andra länder men att det inte avspeglar sig bland de som har förtroendeuppdrag i Kommunal.

 01/06/2016 09:18 Mira Hjort
Utredningen vill också att antalet fackliga uppdrag ska delas på och föreslår därför att man ska kunna utses till max två funktionella uppdrag.

 01/06/2016 09:17 Mira Hjort
Müllerström säger att Kommunal behöver fler aktiva medlemmar, och att det inte behöver innebära att man är förtroendevald.

 01/06/2016 09:15 Mira Hjort
Hon säger också att antalet arbetsplatsklubbar måste öka.

 01/06/2016 09:14 Mira Hjort
Müllerström i talarstolen.Just nu presenterar valberedningens kandidat till ordförandeposten, Berit Müllerström, Översynsutredningens förslag lite mer ingående.
– Målet är att vi ska fördubbla antalet arbetsplatsombud/skyddsombud, säger Müllerström.

 01/06/2016 09:07 Mira Hjort
Lena Andersson höll med om att de borde ha påtalat det. Kongressen röstade precis om de skulle anse att beslutet i går om ansvarsfrihet gäller. Några ansåg att röstandet skulle tas om, lät som att det främst var ombud från avdelning Väst, men en majoritet ansåg att beslutet i går gäller.

 01/06/2016 09:06 Mira Hjort
Hans-Göran Steneryd, Bergslagen, som väckte frågan, gick upp igen och sa:
– Det må så vara att presidiet inte räknade med förbundsstyrelsens röster men jag tycker att det är djupt olyckligt att ni inte påtalade att det inte räknades med. Jag vet inte vad jag ska säga. jag tycker att man ska följa stadgarna, då måste man förklara att man inte räknade med det, säger han.

 01/06/2016 09:04 Mira Hjort
Några ombud verkar inte nöja sig med det, men Lena Andersson försäkrar att förbundsstyrelsens röster inte räknades med. 

 01/06/2016 09:02 Mira Hjort
Nu uppmärksammar ett ombud att flera ledamöter i förbundsstyrelsen i går röstade om frågan om ansvarsfrihet, trots att det strider mot stadgarna. Lena Andersson från presidiet säger att det stämmer men säger att de inte räknade in de rösterna.

 01/06/2016 08:59 Mira Hjort
Översynsutredningen nu. Den har bland annat tittat på vilka som är förtroendevalda och kommit fram till att mångfalden är för dålig, både vad gäller ålder och förtroendevalda från andra länder. Utredningen vill också att Kommunal blir mer arbetsplatsnära och vill bland annat att det bildas fler arbetsplatsklubbar. Läs mer här.

 01/06/2016 08:55 Mira Hjort
Nu pratar Holmström om Resereglementsutredningen. Där föreslås att möjligheten att flyga business class tas bort. Läs mer här.

 01/06/2016 08:54 Mira Hjort
Men han säger också att granskningen satte ljuset på frågan om förbundskassörens roll. Stadgeutredningen föreslår att förbundskassören tas bort och att de arbetsuppgifterna läggs på en professionell, anställd. Läs mer om det här.

 01/06/2016 08:52 Mira Hjort
– Jag lovar, det var uppe långt före granskningen av Kommunal, säger Per Holmström om förslaget som innebär att fallskärmarna försvinner.

 01/06/2016 08:51 Mira Hjort
Per Holmström börjar med att prata om Stadgeutredningen. I den finns förslaget som om det går igenom innebär att fallskärmarna försvinner. Detta genom att ledamöterna i förbundsledningen blir förtroendevalda med tjänstledighet från ordinarie tjänst, och inte anställda som det är nu. Läs mer här  om förslagen.

 01/06/2016 08:49 Mira Hjort
Nu kommer kongressen börja med att behandla Översynsutredningen med tillhörande motioner. Per Holmström, förste vice ordförande, har nu gått upp i talarstolen för att föredra såväl Översynsutredningen som Stadgeutredningen och Resereglementsutredningen. 

 01/06/2016 08:46 Mira Hjort
I dag kommer alla nominerade till förbundsledningen få fem minuter var för att tala om vad de vill göra om de blir valda. Det är oklart när de ska få göra det. I eftermiddag hålls valen.

 01/06/2016 08:45 Mira Hjort
För en del ombud är det viktigt att det blir en kvinna som leder Kommunal, som ju har 80 procent kvinnor bland medlemmarna. För andra ombud är det viktigt att det inte är en ombudsman utan en förtroendevald. Tobias Baudin har också varit borta från Kommunal de senaste åren och i stället varit LO:s vice ordförande, vilket gör att han förknippas mindre med skandalerna.

 01/06/2016 08:43 Mira Hjort
Striden om ordförandeposten står alltså nu mellan valberedningens förslag Berit Müllerström och Tobias Baudin. KA:s rundringningar till kongressombud inför kongressen tyder på att det kan bli en jämn kamp mellan de två.

 01/06/2016 08:42 Simon Rothelius
Här kan du läsa mer om Veronica Lindholms avhopp.

 01/06/2016 08:41 Mira Hjort
Det kan nog tolkas som en kommentar till att Berit Müllerström på grund av sin ålder bara kan vara ordförande i en kongressperiod, om hon blir vald.

 01/06/2016 08:40 Mira Hjort
Veronica Lindholm har avsagt sig sin kandidatur till ordförandeposten och ställer sig bakom Tobias Baudin. Hon skriver i ett pressmeddelande att hon vill underlätta för kongressombuden att fatta beslut i dag. Anledningen till att hon stödjer Tobias Baudin är att hon vill se någon som kan ”kliva in med perspektiv på det som hänt och som stannar kvar för att ordna upp strukturerna.”

 01/06/2016 08:37 Mira Hjort
Nu har kongressens andra dag precis dragit igång. Det börjar med lite musik.

 01/06/2016 08:00 Simon Rothelius
Till dess kan du läsa rapporteringen från den dramatiska första kongressdagen, när Annelie Nordström nekades ansvarsfrihet och Berit Müllerström föreslogs som ny ordförande av valberedningen. Du hittar den här.

 01/06/2016 07:58 Simon Rothelius
Programmet inleds klockan 8.30, då kör vi i gång på allvar.

 01/06/2016 07:57 Simon Rothelius
Välkomna till vår direktrapportering från kongressens andra dag! I eftermiddag väljs en ny ordförande och förbundsledning, men det späckade programmet varar ända till sent i kväll.