En stor del av medlemmarna är anställda i politiskt styrda organisationer. Därför är det naturligt att Kommunal har representation i de politiska församlingarna. Utifrån det har en medlem i Väst motionerat om att en tydlig strategi och mätbara mål ska tas fram för att få fler kommunalare på politiska uppdrag, att en offentlig kampanj ska genomföras för detta och att en grund tas fram för en politikerutbildning.

Förbundsstyrelsen anser att det redan finns mätbara mål och ansåg därmed det kravet besvarat.

 

LÄS OCKSÅ: KA liverapporterar från kongressen

 

Däremot delar inte förbundsstyrelsen uppfattningen att en offentlig kampanj är bästa sättet att belysa vikten av att medlemmarna har politiska uppdrag. I stället är det bättre att arbeta inom organisationen. Förbundsstyrelsen tycker inte heller att Kommunal ska ha en renodlad politikerutbildning.

Men kongressen var av en annan uppfattning.

– Det behövs en tydlig markering utåt att Kommunal vill se fler kommunalare som politiker, sa Anna Skarsjö, Väst.

Samtidigt som hon ville göra tydligt att det inte ska vara accepterat att sitta på dubbla stolar.

Lowisa Lowe Anderzon, förtroendevald i Stockholms stad och politiskt aktiv i Stockholms läns landsting, betonade vikten av fackligt aktiva som politiker.

 – I hela den här avtalsrörelsen med SKL, när vi äntligen hade majoritet, gav en bismak. Jag är helt övertygad om att vår majoritet hade varit en bättre majoritet om det varit fler fackliga där. I synnerhet fler kommunalare, sa Lowisa Lowe Anderzon och möttes av applåder.

Kongressen röstade ner förbundsstyrelsens förslag om avslag. I stället fick motionens krav om offentlig kampanj för fler kommunalare på politiska uppdrag och en politikerutbildning gehör. Och applåder.