Uppmaningen finns i ett brev till kommissionen från Europafackets generalsekreterare Luca Visentini.

Han skriver att de länder som försöker stoppa förslaget till nytt utstationeringsdirektiv inte tar hänsyn till sina egna arbetares intressen.

Luca Visentini förklarar att Europafacket under lång tid har arbetat för att hindra att arbetare som arbetar i andra EU-länder behandlas som andra klassens medborgare med lägre lön och sämre rättigheter jämfört med arbetare i de länder där arbetet utförs, trots att de gör samma eller likvärdigt arbete.

Europafacket betonar att de är beredda att samarbeta med kommissionen och lagstiftarna inom EU för att få ett så bra utstationeringsdirektiv som möjligt.

För Europafackets del handlar det om respekt för de nationella kollektivavtalen, rätten för fackförbunden att också förhandla för utstationerad arbetskraft samt andra insatser för att förhindra att arbetare som arbetar i andra EU-länder utnyttjas.

Den svenska regeringen har arbetat hårt för att få kommissionen att presentera sitt förslag. Regeringarna i de Östeuropeiska länderna samt Danmark försöker tvinga kommissionen att ta tillbaka förslaget genom ett ”gult kort” för att markera att kommissionen lägger sig i lönebildningen vilket inte är en EU-fråga.

Europafacket menar, liksom den svenska regeringen, att det bara är EU som kan reglera vilka villkor som ska gälla när arbete utförs över gränserna inom EU:s inre marknad.

Östländerna befarar också att deras arbetare får svårare att konkurrera om jobben om de inte arbetar till sämre lön och villkor än arbetare i de länder där arbetet utförs.