– Business class har använts i för stor omfattning. Det handlar om ekonomiklass och det ska vara grunden också för långresor, sade förbundsstyrelsens föredragande, ekonomichefen Niklas Rengen.

Den nya förbundsstyrelsen kan därmed nu fatta beslut om de nya reglerna.

I den gamla policyn fanns utrymme för resor i business class vid utlandsresor som är längre än fem timmar. Även i nya policyn kan det tillåtas om resan är längre än 8 timmar men i så fall undantagsvis och med ”goda skäl”.

Förändringen är delvis en konsekvens av Kommunal-skandalen. Förslaget fanns med i utredningen redan innan men skrivningen skärptes ytterligare efter avslöjandena.

Rengen pratade om att ”kulturen” att individen bestämmer själv över sitt resande måste förändras.

– Valet av resa och boende ska godkännas av uppdragsgivaren Kommunal, citerade Niklas Rengen ur rapporten.

Han tog upp videokonferenser som ett alternativ till en del resor.

I övrigt lägger det nya reglementet bland annat större tyngd på miljöfrågorna i samband med resebokningar.

– Det handlar framför allt att se om vi kan vi minska bilåkandet, sade Niklas Rengen.

Det ska också göras någon form av klimatkompensation för de flygresor och bilresor som måste göras, när miljövänligare alternativ inte är möjliga.

– Det skulle kosta oss mellan 150 000 och 200 000 kronor per år. Det tycker vi är en rimlig kostnad.

Resereglementet trycker också på att valet av resa och boende för anställda och förtroendevalda ska godkännas av Kommunal.