Det varit inte givet att kongressen skulle bevilja någon i förbundsstyrelsen ansvarsfrihet. Beslutet föregicks av en debatt där flera talare förespråkade att ingen skulle bli ansvarsfri.

– För mig styr ett lag och för mig håller ett lag ihop. Det är alla eller ingen. Jag har försökt övertyga mig själv om att alla skulle få ansvarsfrihet. Men det är omöjligt med en styrelse som låtit det här fortgå och inte sett det, sa Ann-Christine Steneryd Bergslagen.

Även Joakim Bernhardsson, Väst, ansåg att ansvaret var allas:

– Man har ett egenansvar som förbundsstyrelseledamot, därför anser jag att förbundsstyrelsen inte ska få ansvarsfrihet. Det handlar om vad alla våra medlemmar tycker, sa Joakim Bernhardsson och möttes av applåder.

 

NORDSTRÖM: ”Känns så klart mindre roligt”

 

Flera talare yrkade dock på revisorernas förslag. Att ansvarsfrihet skulle nekas Annelie Nordström, Marcelo Rojas Espinoza och Cecilia Rohdin (som var ledamot i förbundsstyrelsen och Lyran Konferens tom 31 augusti 2015). Detta utifrån revisionsberättelsen som kritiserar hur Lyran Konferens skötts. Revisorerna anser att det inte funnits underlag för de beslut som tagits vid ombyggnaden av Metropol Palais. Dessutom har det varit stora brister i attestordning och prissättning. I Kommunals revisionsberättelse konstateras det inte kan uteslutas att den bristande ekonomiska förvaltningen i Lyran Konferens lett till väsentlig ekonomisk skada.

Trots att det redan 2014 fanns tecken på att allt inte stod rätt till vidtogs inte åtgärder för att hindra utvecklingen. Det konstaterade revisor Lena Svensson och fortsatte:

– Mycket av det som framkom i media 2016 har vi som revisorer rapporterat under 2015.

Hon radade upp fler brister. Samtidigt som hon fann att förbundsstyrelsen inte vidtagit några åtgärder för att kontrollera förvaltningen.

Det ledde till en omröstning om ansvarsfrihet skulle beviljas varje ledamot i förbundsstyrelsen. Frågan om Annelie Nordström skulle få ansvarsfrihet möttes av tystnad. Frågan om ansvarsfrihet skulle avslås möttes av ett enigt ja. På samma fråga blev det votering för fem ledamöter som beviljades ansvarsfrihet. Ytterligare tolv beviljades ansvarsfrihet utan votering. En enig kongress avslog ansvarsfrihet för Marcelo Rojas Espinoza och Cecilia Rohdin.

Att ansvarsfrihet inte beviljas betyder att Kommunal har möjlighet att väcka skadeståndsanspråk mot de ledamöter som beslutet gäller. Det måste göras inom ett år.

Kommunals verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2015 godkändes av kongressen.