Beslut om detta fattas först på fredag. Men redan i dag gick Kommunals ekonomichef Niklas Rengen igenom den budgetprognos som ligger till grund för förslaget om en höjning av medlemsavgiften med två procent, vilket skulle innebära höjd medlemsavgift med 2-12 kronor beroende på vilken avgiftsklass man tillhör.

Malin Ragnegård, från avdelning Bergslagen, vände sig också mot förslaget.

– Att föreslå höjd medlemsavgift är något man alltid måste titta på otroligt noggrant och speciellt nu när man försöker återuppbygga förtroendet.

Niklas Rengen gick upp igen och försvarade förslaget:

– Gör man det på ett bra sätt tror jag att det går att motivera den här höjningen. Om vi inte skulle höja avgiften så innebär det ett tapp på ungefär 14 miljoner kronor, sade Niklas Rengen.