Så här ser valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse ut:

• Barbro Andersson, avdelning Mitt. Ny

• Cecilia Ljungqvist, avdelning Sydväst. Sitter i förbundsstyrelsen.

• Eva Glimhed, avdelning Skåne. Sitter i förbundsstyrelsen.

• Frans Persic, avdelning Vänerväst.  Ny

• Håkan Nilsson, avdelning Västerbotten. Sitter i förbundsstyrelsen.

• Jenny Moverare, avdelning Vänerväst. Sitter i förbundsstyrelsen.

• Jessica Klemetsson, avdelning Stockholm. Ny

• Mahlin Bergman, avdelning Sydost. Ny

• Maria Hallenberg, avdelning Väst. Ny

• Marianne Engberg, avdelning Norrbotten. Sitter i förbundsstyrelsen.

• Onur Esinsel, avdelning Stockholm. Ny

• Rolf Larsson, avdelning Västra Svealand. Sitter i förbundsstyrelsen.

• Rose-Marie Andersson, avdelning Skåne. Ny

• Sara Sjölander, avdelning Mellersta Norrland. Sitter i förbundsstyrelsen.

• Susanne Sjöqvist, avdelning Öst. Ny

• Zdenka Mardetko, avdelning Bergslagen. Ny