Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund beskriver avtalet som en framgång.

– Det här är ett stort steg mot mer jämställda löner, även för de medlemmar som arbetar inom privat vård. Det är det första avtalet där undersköterskesatsningen fastställs även bland arbetsgivarorganisationerna inom privat sektor, säger hon, enligt pressmeddelandet.

Övriga anställda får löneökningar med 520 kronor i genomsnitt, räknat på heltid. Undersköterskesatsningen är 100 kronor lägre än i avtalet med kommuner och landsting. Å andra sidan är den individgaranterad. Alla med undersköterskeutbildning, oavsett titulatur, och som har minst 50 procent undersköterskeuppgifter i sitt arbete är garanterade 400 kronor utöver de 520 kronorna i snitt. Det krävs också att man är medlem i Kommunal.

Den högre av lägstalönerna, för den som fyllt 19 år i yrken där arbetsgivaren kräver gymnasieutbildning höjs med 80 procent av avtalets värde på 2,2 procent. Det innebär en ökning med 329 kronor till 19 036 kronor. Dessutom har den skrivning som fanns tidigare att det krävdes ett års sammanlagd anställning tagits bort, precis som i SKL-avtalet.

Men den lägre lägstalönen, där ingen utbildning krävs, ligger alltså kvar på 18 237 kronor.

Har ni fått betala undersköterskesatsningen med detta?

– Jag vill inte uttrycka mig på det sättet. Vi har fått igenom en löneökning på 520 kronor i genomsnitt och vi har fått en undersköterskesatsning utöver det, som dessutom har en individgaranti, säger Kommunals ombudsman Lars-Sture Johansson.

Det finns ingen individgaranti i övrigt när det gäller de 520 kronorna, men i stället är parterna överens om att det krävs att handlingsplan upprättas om löneökningen blir lägre än 200 kronor.

Det finns också en skrivning om rätt till heltid, som är mindre bindande än i SKL-avtalet. ”Arbetsgivaren bör eftersträva att anställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning”, står det. För att hålla koll på detta ”bör årliga bemanningskartläggningar genomföras” i företagen. Uteblir dessa kartläggningar vid upprepade tillfällen ska centrala parter kopplas in.

Kommer det att få effekt?

– Det vet vi inte ännu. Vi får utvärdera det sedan. Men våra företag är ju måna om att behålla sin personal, säger KFS Per Sjödin.

Enligt Sjödin har de flesta heltidstjänster men det finns ett ”antal som jobbar deltid”, säger han.

Kommunals Lars-Sture Johansson beskriver det som ett första steg mot rätt till heltid i KFS-företagen.

Detta är det första avtalet på privata sidan inom vård och omsorg. Förhandlingar med Arbetsgivaralliansen, KFO och Vårdföretagarna pågår eller ska inledas inom kort.

Blir detta avtal vägledande för de övriga förhandlingarna?

– Nu har vi alla fall något på pränt. Och det är klart att vi kommer att ta höjd på det. Sen är varje förhandling separat så klart, säger Lars-Sture Johansson.

Avtalet är ettårigt och gäller retroaktivt från och med den 1 april. Det går ut den 31 mars 2017 och berör omkring 3 000-4 000 anställda, enligt KFS, Kommunala företagens samorganisation.