Den som är intresserad av att själv läsa hur avtalen mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationerna är formulerade är än så länge hänvisad till andra källor än Kommunals hemsida. Avtalet med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, finns till exempel tillgängligt på SKL:s hemsida, men inte Kommunals.

Nu kan det alltså bli ändring på detta. Beslut fattas på Kommunals kongress i veckan (31 maj-3 juni).