Vem som ska ta över efter Annelie Nordström som ordförande för Kommunal är den fråga som på förhand ser mest oviss och spännande ut. Det är fyra kandidater som öppet anmält sitt intresse för posten. LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin är en av dem. Han tävlar mot två kvinnliga kandidater, ombudsmannen Berit Müllerström samt riksdagsledamoten Veronica Lindholm (S). Vad valberedningen föreslår blir inte känt förrän på tisdag den 31 maj, under kongressens första dag.

På onsdagen genomförs ordförandevalet.

Det är inte bara en ny ordförande som ska utses, utan hela förbundsledningen och förbundsstyrelsen ska väljas. Flera har nominerats till poster i förbundsledningen. Förutom de som redan sitter i ledningen och ställer upp för omval, avtalssekreterare Lenita Granlund och förste vice ordförande Per Holmström, finns minst tre andra kandidater. Det rör sig om den före detta riksdagsledamoten Christina Zedell (S) som förlorade ordförande­striden mot Annelie Nordström 2010, förbundsstyrelseledamoten Majlene Ahlgren och ombudsmannen Lisa Bengtsson.

Andra frågor som på förhand ser heta ut är: 

Ekonomin. Revisorerna rekommenderar att Annelie Nordström, förbundsstyrelseledamoten Marcelo Rojas och den före detta förbundsstyrelseledamot­en Cecilia Rohdin nekas ansvarsfrihet av kongressen. Detta på grund av deras ansvar för mångmilj­onförlusterna i handelsbolaget Lyran konferens.

Slopandet av fallskärmarna för nyvalda i förbundsledningen genom att personerna i ledningen blir förtroendevalda, i stället för som i dag anställda. Det här är ett förslag från Stadge­utredningen och det fanns redan innan Kommunalskandalen, men blir förmodligen en viktigare fråga efter det som har hänt.

• Sammanlagt 709 motioner som kommit in till kongressen ska de 188 ombuden plus de 17 ledamöterna i förbundsstyrelsen ta ställning till. Det är fler motioner än någonsin och nästan dubbelt så många motioner som vid förra kongressen 2013. Då var det första gången medlemmarna kunde lämna in motioner på Kommunals webb. Den här gången har webbmotionerandet fått ordentligt genomslag.

Motionstiden gick ut innan Kommunal­skandalen briserade och man kan undra hur många fler motioner det hade varit annars. Det överlägset största antal­et förslag handlar om karensdagen, 182 stycken. Uppemot 70 motioner handlar om kortare arbetstid. 

Kommunals pressavdelning räknar med större intresse än vanligt för årets kongress. Senast en Kommunal-kongress var nästan lika intressant för andra medier som för Kommunalarbetaren var nog 2001, då Kommunals dåvarande ledning försökte driva igenom en privatiseringsvänlig linje. Efter en nära fyra timmar lång debatt såg sig förbundsledningen då tvungen att dra tillbaka förslaget för omarbetning. Nu 15 år senare är antalet motioner på området vinster i välfärden endast tre.

Vad är en kongress?

Kommunals kongress hålls var tredje år och är förbundets högsta beslutande organ.
Kongressen bestämmer bland annat:
 Vilka som ska sitta i förbundsledningen och förbundsstyrelsen.
 Om ledamöterna i förbundsstyrelsen ska ges ansvarsfrihet eller inte för verksamheten och ekonomin det gångna året.
 Kongressen beslutar om stadgar och målen för verksamheten, vilka frågor som ska prioriteras och på vilket sätt Kommunal ska nå målen.
 Utredningar och rapporter i olika frågor ska godkännas av kongressen. Ofta sker förändringar i texter och skrivningar efter debatt mellan kongressombuden. Ibland sker så kallad återremiss där förbundet får i uppdrag att göra om hela rapporten.
 Alla de senaste kongresserna har hållit på Folkets Hus i Stockholm.

Vilka fattar beslut?

 Kongressen har 188 ombud, tanken är att dessa ombud ska representera hela Kommunal.
 De 13 avdelningarna utser sina kongressombud på sina så kallade representantskap, ofta utses personer med fackliga uppdrag på sektions- och/eller avdelningsnivå. Hur många ombud varje avdelning har avgörs av antalet medlemmar i avdelningen. Kommunals olika yrkesgrupper ska också helst finnas representerade.
 Det är de 188 ombuden samt ledamöterna i förbundsstyrelsen som har rösträtt på kongressen.