Efter att skandalerna kring Kommunals handelsbolag Lyran avslöjats valdes en ny styrelse och en ny tillfällig vd för verksamheten. Under våren har de arbetat med hur Lyran ska se ut i framtiden. Ett av uppdragen var att utreda om Lyran skulle omvandlas till ett aktiebolag i stället. Nu har Kommunal sagt ja till ett förslag som innebär att Lyran delas upp i två aktiebolag – ett som sköter driften av konferensanläggningen och ett som äger fastigheterna.

– Det är en av de viktigaste strukturförändringarna. Det är viktigt av det skälet att om vi ska kunna förhålla oss till branschen så måste vi kunna mäta oss med andra bolag, vi ska finnas på den ordinarie marknaden och där gör man så, det är en anpassning, säger Bo Carlsson, tillförordnad vd för Lyran.

Som KA berättat tidigare hade ett aktiebolag gått i konkurs eller lagt ner för länge sedan som det visat sådana minussiffror som Lyran har gjort. Enligt aktiebolagslagen får man exempelvis inte förbruka mer än hälften av aktiekapitalet utan vidare. Bo Carlsson vill inte kommentera det förflutna, men säger att det är bra att Lyran kommer ha aktiebolagslagen att förhålla sig till.

– Det är noggrant. Marholmen är en stor anläggning och det är klart att vi måste följa aktiebolagslagen, säger Bo Carlsson.

Första steget är att komma igång med driftbolaget och därför pågår just nu en rekrytering av vd dit. Samtidigt söker Lyran också en säljare. Men inte förrän allt finns på plats kommer de nya aktiebolagen bildas och verksamheten flyttas över dit.  

Hittills i år har verksamheten på Marholmen tappat ungefär 15 procent i omsättning jämfört med samma period föregående år. Bo Carlsson säger att det till stor del beror på den negativa publicitet som Marholmen fått, de har bland annat frågat kunder varför de valt bort Marholmen.

– Det har varit fyra tuffa första månader. Det märks tydligt att det är på konferenssidan, det är både Kommunal och annat som gjort att vi tappat. Vi hoppas att vi är på banan efter sommaren, säger Bo Carlsson.

Hur ser du på Marholmens framtid?

– Jag är oerhört positiv till den. Det finns stora potential jämfört med andra anläggningar. Det är en pärla.

Tre av Lyrans styrelseledamöter fick inte ansvarsfrihet vid årsstämman som hölls i april. Det innebär att bolaget har möjlighet att rikta skadeståndsanspråk mot dem. Lyrans styrelseordförande Johan Hessius säger att det är en fråga för ägarna av Lyran, Kommunal och Kommunal Stockholm. Än har de inte fått signaler om någon sådan önskan.

– Det skulle vara om Kommunals nya förbundsstyrelse (som väljs på kongressen nästa vecka) skulle ge oss instruktioner i en annan riktning. Det är en ägarfråga, säger Johan Hessius.

Som KA berättat tidigare för Lyran förhandlingar med Polstjärnan, ägaren av fastigheten där numer nedlagda Metropol Palais låg. Förhandlingarna handlar om hur kostnaderna för ombyggnationen av Metropol Palais ska fördelas mellan Lyran och Polstjärnan. I samma veva letar man efter en ny hyresgäst. Johan Hessius hoppas att förhandlingarna kan vara avslutade i juni.

Polstjärnan ägs till hälften av Kommunal och till hälften av fackförbundet Byggnads.