– Det känns spännande. Och det är ett fint förtroende jag har fått av mina kollegor att få vara med vid kongressen.

Du beskriver dig som ett ombud ”direkt från golvet”. Vad har du för facklig bakgrund?

– Jag har varit styrelseelev i sektionen för hälso- och sjukvård i Mora. Nu är jag suppleant i sektionens styrelse.

Hur förbereder du dig inför kongressen?

– Jag håller på att lära mig hur det går till vid en kongress. Och jag läser handlingarna. Ombuden från vår avdelning ska sedan träffas för att diskutera vad vi tycker om motioner och förbundsstyrelsens förslag.

Är det några frågor som känns extra viktiga för dig?

– Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter att höras och synas när det gäller undersköterskornas villkor, inte minst inom privat sektor. Bättre villkor för personliga assistenter är också viktigt. Jag hoppas att det finns tillfälle att diskutera detta under kongressen.

Det har varit några stormiga månader sedan granskningarna av Kommunal. Hur tror du att det kommer att påverka kongressen?

– Jag tycker att granskningarna var bra. Men jag hoppas att kongressen kan ge medlemmarna ny energi och nytt starkt förtroende för ledningen i Kommunal.

Hur tänker du inför valet av ordförande och ny styrelse?

– Jag vill vill inte säga nu vem jag tycker ska bli ny ordförande. Detta ska vi först diskutera bland ombuden från vår avdelning. När det gäller frågan om alla de som nu sitter i förbundsstyrelsen bör avgå eller kan sitta kvar, tycker jag att de som har gjort något bra kan få förnyat förtroende och bli omvalda.