I avtalet finns dock inget krontal angivet utan det är löneökningar med 2,2 procent som står, och avtalet följer därmed det så kallade märket (löneökningarna som parterna i industrin förhandlade fram).

Avtalet har som tidigare två olika lönemodeller, en med tarifflöner och en med en insamlingsmodell där en pott fördelas.

– Det avgörs lokalt vilken modell som tillämpas, säger Maria Möller, förhandlingschef på SLA, Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet.

Lägstalönerna, ersättningar och tillägg höjs också med 2,2 procent. Avtalet är ettårigt och gäller från och med den 1 juni till 31 maj 2017.

Den nya lägstalönen i avtalet för 18-åringar är 18 680 kronor eller 108,80/timme.

Enligt SLA har inga villkorsförändringar gjorts i avtalet.

Avtalet berör omkring 8 000 anställda, enligt SLA, plus de som går på hängavtal på detta avtal.