Avtalet följer det så kallade märket (löneökningarna som parterna i industrin förhandlade fram) på 2,2 procent. Lägstalönen höjs också den med 2,2 procent. Den nya lägstalönen är 20 036 kronor.

I övrigt är det inga villkorsförändringar, enligt Kommunal. Däremot har mycket tid ägnats åt att förtydliga löneavtalet.

– Vi har jobbat om hela löneavtalet, så att det ska bli tydligare och lättare att följa när det ska vara utvecklingssamtal och när det ska vara lönesamtal och hela den biten. Hur hela processen ska gå till lokalt. Innan har det varit otydligt, säger Kommunals ombudsman Peter Larsson.

Avtalet innehåller ingen individgaranti för löneökningarna. Lönen ska fördelas individuellt och differentierat.

Vi har sökt Bo Engervall, vice vd Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, för en kommentar.

– Vi är glada att bland annat ha tecknat ett nytt löneavtal som ger alla medarbetare möjlighet till lönesättande samtal, säger han enligt ett pressmeddelande från Svenska kyrkan.

Avtalet berör cirka 8 000-9 000 anställda på Kommunals avtalsområde i Svenska kyrkan.

Fotnot: Bilden är licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.