Hur ser problemet ut ur facklig synvinkel?

– Som arbetsgivare har du också ett arbetsmiljöansvar. Om det då är en dålig arbetsmiljö hos brukaren och arbetsgivaren så har du som assistent ingenstans att vända dig.

Vad tycker du om att insynen är så dålig när det gäller personlig assistans?

– Det är det som är det stora problemet.

LÄS OCKSÅ: Så utnyttjades assistenterna i Simplify

Kommunal släppte i dag en rapport som bland annat tar upp de här frågorna.

– Det är slående att de personliga assistent­erna inte har samma villkor som övriga på arbetsmarknaden, säger förbundsjurist­en Oskar Taxén, som skrivit rapport­en.

Ett av förslagen i rapporten är att utöka kraven på tillstånd för assistansanordnarna så att arbetsgivarna, även på assistansområdet tar sitt arbetsgivaransvar.

– Här låter det som att arbetsgiv­aren inte tar sitt ansvar. Om man inte klarar av att vara arbetsgivare, då ska man heller inte vara arbetsgivare, säger Oskar Taxén.

De utökade tillståndskraven ska kompletteras med mycket bättre och mer kontroll, från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, enligt Oskar Taxén.

– Det ska kunna följas upp på ett sådant sätt att man verkligen kan kontrollera att de tar ansvaret.

LEDARE: Den privata assistansens baksida

Sammantaget skulle dessa förslag tidigare ha satt stopp för Simplifys ovilja att följa lagar och regler på arbetsmarknaden, tror Oskar Taxén, som dock påpekar att han inte är insatt i det specifika fallet med Jonas.

Men även nu när en stor assistansanordnare, i det här fallet Stil, formellt är arbetsgivare, finns det ingen egentlig kontroll över hur Jonas sköter sig som arbetsledare. Detta är fel, enligt Kommunal.

– Han ska inte ha ett arbetsgivar­ansvar, han ska troligtvis inte ha ett arbetsledaransvar heller om han inte kan hantera det. Men ansvaret för att arbetsledaren är lämplig är ju arbetsgivarens. Så är det i alla andra branscher. Arbetsgivaren ska ju se till att personen är lämplig för det jobbet de gör, säger Oskar Taxén.

Kommunal vill också reglera möjligheterna för assistansberättigade att vara arbetsledare. Som assistansersättningsutredningen tidigare föreslagit anser också Kommunal att det inte bör utgå en särskild ersättning till den som är arbetsledare.

Simplifyärendet är nu i princip ett avslutat kapitel för Kommunal.

– Ja, det kan man säga. Företaget är försatt i konkurs och vi vet ännu inte hur det blir med statliga lönegarantier och hela den biten. Vi gör inget aktivt just nu utan avvaktar processen, säger ombudsman Margaretha Johansson.