Kommunal har efter skandalen reviderat sin prognos över medlemsutvecklingen och räknar nu med oförändrat medlemsantal 2016. Tidigare byggde prognosen på att medlemsantalet skulle öka med 5 000. Prognosen över medlemsavgifter och verksamhetskostnader visar på ett underskott på drygt 9,6 miljoner kronor 2016. Nästa år beräknas underskottet bli knappt fem miljoner kronor, men det bygger på antagandet att medlemsantalet då ökar igen med 2 000 medlemmar och att verksamhetskostnaderna är oförändrade.

Det är som en följd av löneökningar och höjd premie för medlemsförsäkringarna i LO-paketet, medlemsavgiften föreslås höjas med två procent nästa år. Det innebär en höjning med 2-12 kronor beroende på vilken avgiftsklass man tillhör. Till medlemsavgiften kommer också a-kasseavgiften, för närvarande 92 kronor (för enbart medlem i a-kassan är avgiften 105 kronor).

Prognosen och de föreslagna höjningarna av avgiften ska godkännas av kongressen.

 

Förslag på höjd avgift

Klass 1 (Månadsinkomst 0-10 000 kr)
Avgift 2016: 101 kr
Avgift 2017: 103 kr
Avgift inkl. a-kassa 2017*: 195 kr

Klass 2 (Månadsinkomst 10 001-18 879 kr)
Avgift 2016: 242 kr
Avgift 2017: 247 kr
Avgift inkl. a-kassa 2017*: 339 kr

Klass 3 (Månadsinkomst 18 880-21 682 kr)
Avgift 2016: 287 kr
Avgift 2017: 293 kr
Avgift inkl. a-kassa 2017*: 385 kr

Klass 4 (Månadsinkomst 21 683-25 421 kr)
Avgift 2016: 364 kr
Avgift 2017: 372 kr
Avgift inkl. a-kassa 2017*: 464 kr

Klass 5 (Månadsinkomst 25 422-34 766 kr)
Avgift 2016: 422 kr
Avgift 2017: 431 kr
Avgift inkl. a-kassa 2017*: 523 kr

Klass 6 (mer än 34 767 kr)
Avgift 2016: 575 kr
Avgift 2017: 587 kr
Avgift inkl. a-kassa 2017*: 679 kr

* Detta avser 2016 års a-kasseavgift på 92 kronor. Avgiften för 2017 beslutas på a-kassans föreningsstämma som hålls den 13 juni. Som medlem i enbart a-kassan är avgiften 105 kronor 2016.

Vad är en kongress?

Kommunals kongress hålls var tredje år och är förbundets högsta beslutande organ.
Kongressen bestämmer bland annat:
 Vilka som ska sitta i förbundsledningen och förbundsstyrelsen.
 Om ledamöterna i förbundsstyrelsen ska ges ansvarsfrihet eller inte för verksamheten och ekonomin det gångna året.
 Kongressen beslutar om stadgar och målen för verksamheten, vilka frågor som ska prioriteras och på vilket sätt Kommunal ska nå målen.
 Utredningar och rapporter i olika frågor ska godkännas av kongressen. Ofta sker förändringar i texter och skrivningar efter debatt mellan kongressombuden. Ibland sker så kallad återremiss där förbundet får i uppdrag att göra om hela rapporten.
 Alla de senaste kongresserna har hållit på Folkets Hus i Stockholm.