I dag åker Ylva Johansson hem från ett informellt EU-ministermöte i Wien där förslaget till nytt utstationeringsdirektiv diskuterades. Med på mötet var förutom Ylva Johansson arbetsmarknadsministrar från Tjeckien, Italien, Nederländerna, Luxemburg, Tyskland, Frankrike och Österrike. Dessutom deltog ansvarige EU-kommissionären Marianne Thyssen.

De diskuterade kommissionens förslag till förändrat utstationeringsdirektiv som går ut på att lika lön för lika arbete ska gälla när arbetskraft från ett EU-land arbetar i ett annat EU-land. I Sverige ska lönerna då bestämmas utifrån vad som gäller enligt svenska kollektivavtal.

Ylva Johansson och statsminister Stefan Löfven har kämpat hårt för att få kommissionen att föreslå detta.

Men alla östeuropeiska länder samt Danmark försöker stoppa förslaget, dels för att de inte tycker att EU ska lägga sig i lönesättningen. De östeuropeiska länderna befarar också att ändrade regler gör det svårare för deras arbetskraft att kunna konkurrera om jobben i Sverige och andra EU-länder.

– Vi hade bra och uppriktiga diskussioner om detta. Och jag tror fortfarande att det finns chans att få igenom förslaget, säger Ylva Johansson.

Hon sa bland annat vid mötet att Sverige har stort behov av byggnadsarbetare från andra länder för att kunna klara behoven av att det byggs fler bostäder.

– Så byggnadsarbetare kommer från Östeuropa kommer även i fortsättningen att vara eftertraktade i Sverige, med det nya förslaget kommer de att få samma lön och och trygghet som svenska byggnadsarbetare.

Ylva Johansson är glad över att Marianne Thyssen inte signalerar att hon vill dra tillbaka kommissionens förslag.

– Hon verkar vara lika angelägen som den svenska regeringen att skapa trygghet och justa villkor för dem som arbetar över gränserna. Det krävs också för att få folkets stöd för principen om fri rörlighet inom EU.

Det fattades inga beslut vid det informella ministermötet men det pågår diskussioner om det går att ändra i förslaget för att få fler länder att säga ja till det.

– Men jag är inte beredd att backa på principerna om lika lön för lika arbete och att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige, säger Ylva Johansson.