De senaste sex åren har fler fått rätt till friskvårdsbidrag. Det visar en Sifo-mätning gjord på uppdrag av tidningen Arbetet. 2010 svarade 67 procent av de tillfrågade att de hade rätt till friskvårdsbidrag, medan motsvarande siffra 2016 är 79 procent.

–  Man kan se det som ett uttryck för arbetsgivarens vilja att faktiskt satsa på sin personal, säger Stig Vinberg, verksam vid avdelningen för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet, till Arbetet.

Men precis som för sex år sedan varierar rätten till friskvårdsbidrag beroende på om du är arbetare eller tjänsteman. För sex år sedan hade 59 procent av de tillfrågade arbetarna och 77 procent av tjänstemännen rätt till friskvårdsbidrag. Sex år senare var siffran för arbetarna 72 procent och för tjänstemännen 87 procent.

Stig Vinberg tycker att man borde satsa på att jämna ut skillnaderna.

– Det är inte rimligt att man glömmer arbetarkollektivet som ofta jobbar i yrken som är utsatta för påfrestningar i arbetsmiljön med exempelvis tunga lyft, säger han till Arbetet.