Förbundsstyrelsen har i dag godkänt nya avtal för sotare med arbetsbetsgivarorganisationen SSR och för elektriker med motparten EIO.

Dessutom har flera avtal träffats med KFS för verksamheter inom samhällsnyttiga bolag: Läns- och regionsmuseum, konsult och service, fastigheter och näringsliv, besöksnäring, återvinning, parkering samt vatten och avlopp.

Med SLA har ett nytt avtal träffats för trädgårdsodling.

Alla avtal med undantag för det som gäller för besöksnäring följer industrins märke. De ger på 1 år 2,2 procent till lönepotten och motsvarande höjning av lägstalöner samt ersättningar.

Avtalet för besöksnäring ger istället 2,3 procent mer i lönepotten.

– Vi gick med på arbetsgivarnas krav att frysa ob-tilläggen och fick då igenom en extra höjning av lönepotten i det avtalet, säger ombudsman Lars Fischer.

En förbättring inom KFS gäller föräldrapenningtillägg. Tidigare krävdes att föräldern hade varit anställd inom KFS de närmaste 365 dagarna innan föräldraledigheten.

I det nya avtalet är kravet att föräldern ska varit anställd minst 365 dagar under de tre sista åren innan föräldraledigheten.

Nu kan föräldrapenningtillägget också betalas ut till båda föräldrarna om de arbetar inom KFS: Tidigare kunde bara ena föräldern få detta tillägg.

Flera avtal väntas bli klara före midsommar, bland annat med Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA.

– Nästa vecka börjar vi förhandla med Almega om avtal för städning och hushållsnära tjänster. Vi har förhandlar också med KFS om ett nytt museiavtal och avtal för städning, hushållsnära tjänster, utbildning och vård, säger Lars Fischer.